Tudy prošly dějiny. Historické milníky, které se odehrály na Staroměstském náměstí

28. září 2023

Není mnoho míst na světě, kde by se v průběhu staletí odehrálo tolik dějinných a společenských událostí, ale i lidských tragédií. Staroměstské náměstí v Praze je průsečíkem dějin a symbolem státnosti.

Připravila: Bronislava Janečková
Dramaturgie: Marek Mojžíšek
Zvukový mistr: Jitka Špálová
Zvukový design: Jakub Rataj
Premiéra: 28. 9. 2023
Produkce: Petra Petříčková

Odedávna všechny patníky podél cest ukazovaly vzdálenost právě ke Staroměstkému náměstí. Od 20. století je Staroměstské náměstí místem pro vyjádření podpory či nesouhlasu různým myšlenkám, dějištěm událostí a jevištěm pro osobnosti z různých sfér veřejného života.

V dokumentu ale jen nerekapitulujeme známé či méně známé historické momenty, které se na tomto místě udály. Mnohé máme v rozhlasovém archivu doloženo autentickými zvukovými dokumenty. A proto se autorka rozhodla vyslat reportéra Tomáše Černého na cestu staletími. Jeho očité svědectví je doprovázeno zvukovými plochami evokujícími doby dávno minulé.

Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3. listopadu 1918

Hned první zastavení je vskutku dramatické. Ocitáme se na Staroměstském náměstí 21. června 1621. A v přímém přenosu můžeme sledovat krvavé divadlo, při kterém je postupně popraveno 27 českých pánů.

A to je jen začátek cesty, na které se strhávají pomníky, staví nové, střílí z tanků, oslovují milicionáři a oslavují hokejisti.

Čas v dokumentu posouvá symbolický zvuk Staroměstského orloje, využity jsou zvukové archivy od 30. let do současnosti. Do historického kontextu pak reportérovo cestování uvádí historici doc. Václav Ledvinka – bývalý ředitel archivu Hl. m. Prahy a  PhDr. Vojtěch Kessler a doc. Stanislav Holubec z Historického ústavu AV.

autor: Bronislava Janečková
Spustit audio