Třetí odboj: od Dubčeka k Havlovi

Proreformní komunista, v roce 1968 šéf komunistů, Alexander Dubček a vedoucí představitel Občanského fóra pozdější prezident Václav Havel během demonstrace na Letné v listopadu 1989

Protikomunistické aktivity a komunistický teror od pražského jara po sametovou revoluci Pražské jaro, sovětská okupace a normalizace - to jsou klíčové pojmy, které do značné míry vyjadřují druhou etapu protikomunistického odboje i komunistického útlaku.

Iluze druhé poloviny šedesátých let, včetně té hlavní nazývané "socialismus s lidskou tváří", uvedly na pravou míru sovětské tanky. K likvidaci dosti aktivní a různorodé občanské společnosti let 1968/69 přispěl paradoxně i - náležitě přikrmovaný - strach z návratu krvavých padesátých let, posílený svědectvími a dokumenty publikovanými v období pražského jara.

Přesto měla i dvacetiletá normalizace své zásadní momenty spodní proudy: vznik a fungování disentu, utváření samizdatu a dalších různorodých nezávislých akcí, iniciativ a subkultur. To vše navíc provázelo rozšíření, proměnění a prohloubení exilových aktivit. Tyto procesy se protnuly se zahraničně-politickými faktory a přes masové demonstrace z let 1988-89 vedly k pádu komunistického totalitního režimu. V pořadu zazní archivní nahrávky Českého rozhlasu, RFE i BBC.