Torgny Lindgren: David a Batšeba 3/12

03146958.jpeg

On-line do pondělí 30. června 2014

Torgny Lindgren (nar. 1938) patří k čelným představitelům současné švédské literatury. Je nositelem mnoha významných cen a jeho díla patří k nejčtenějším a nejpřekládanějším. Je členem Švédské akademie.

Čeští čtenáři měli možnost seznámit se např. s jeho romány Cesty hada na skále, Čmeláčí med a Přerušený příběh, česky vyšly i povídky ve výboru Souchotě a jiná slova.

00872662.jpeg

Torgny Lindgren líčí přerod krále Davida, opojeného vlastní svatostí a vyvoleností a užívajícího Hospodinových výroků svévolně a záludně, v muže, který pochopí, že síla, o kterou se lze opřít, tkví v člověku.

Batšeba vstupuje na scénu jako bázlivá a pokorná žena. Postupem času ovšem prožívá opojení z toho, jak snadno lze uskutečňovat svá sobecká přání, ať už jsou motivována láskou, mateřským pudem zabezpečit potomstvo nebo uraženou ješitností.

Mění se ve vládce nadšeného tím, jak lze zasahovat do osudů lidí i chodu dějin. Zatímco v Bibli figuruje Batšeba jako epizodní postava, v tomto románu je de facto postavou hlavní.


Účinkují:Dana Černá, Miroslav Táborský a Jiří Štěpnička

Autor: Torgny LindgrenPřeklad: Dagmar HartlováPřipravila: Vladimíra BezdíčkováRežie: Dimitrij Dudík