Tereza Semotamová: Zadejte cíl

02749739.jpeg

V nedělní Čajovně pokračuje cyklus Hry a dokumenty nové generace. Tentokrát uslyšíte hru Terezy Semotamové Zadejte cíl. Natočena byla letos v brněnském studiu Českého rozhlasu, v režii Jakuba Macečka účinkují Petra Bučková, Robert Mikluš, Hana Havlicová, Tomáš Sýkora a Martin Sláma.

Jak naplnit životní představy, když realita člověku mnohdy „háže klacky pod nohy“? A kam ve svém životě vůbec směřovat? Tyhle otázky si klade mladý pár při překvapivě nekonvenční cestě za známými. Uzavřen v prostoru jedoucího auta se stává nejprve obětí vzájemných názorových rozporů, později je však v konfrontaci také s podivnými spolucestujícími. Komediální hru Zadejte cíl Terezy Semotamové nejlépe vystihuje výrok jedné z postav: „Člověk nikam nedorazí, když neví, kam vlastně míří.“

Helena a Honza jsou nekonfliktním párem, takřka harmonickým. Ve vyhroceném okamžiku se však ukáže, že se jejich vztah může stát neuspokojivým, poněvadž vychází zejména z individualistických potřeb. Společně se začnou zamýšlet nad tím, jestli je jejich vztah smysluplný, a jakou má budoucnost v širším – společenském měřítku. Záhy tak naráží na nepříjemná zjištění, týkající se obecného úpadku hodnot, a začínají propadat pesimistické náladě. Díky navozené atmosféře znechucení a beznaděje se děj začne ubírat jiným směrem – tím humornějším. Autorka totiž obsadí auto dalšími pasažéry – přecitlivělou ženou, řídící navigaci, a mužem, který o sobě tvrdí, že je čert. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je vztahová problematika pro autorku výchozím tématem hry, ve sledu vtipných situací se záhy ukazuje, že ve svém textu komentuje především společenské nešvary a hledá východisko ze životního marasmu.

Inscenace vznikla v brněnském rozhlasovém studiu ve spolupráci režiséra Jakuba Macečka, hudebního skladatele Maria Buzzi, mistra zvuku Josefa Daňka a dramaturgyně Hany Hložkové. Účinkují: Petra Bučková (Helena), Robert Mikluš (Honza), Hana Havlicová (Navigace), Tomáš Sýkora (Čert) a Martin Sláma (Hlasatel).

O autorceAbsolventka Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na JAMU a germanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Tereza Semotamová (1983) spolupracuje s Českým rozhlasem už od dob studií. Debutovala v olomouckém cyklu Počteníčko, ve kterém v průběhu let 2006-2009 uvedla sérii svérázných půlhodinových rozhlasových her Slyšíš mě?, Svatba nesvatba, Vjezd dočasně zakázán, Brambůrky, A zírat do stropu, Moje blány plovací, Gothaj a plastová okna.Dramatická tvorba je v případě Terezy Semotamové různorodá, neboť souvisí s jejími četnými zájmy a činnostmi. Jako překladatelka nebo i autorka úprav je podepsána pod současnými, jazykově a stylově minimalistickými, hrami (Divoši) Muž se smutnýma očima od Händla Klause a Už to bude. Odnaučte se milovat! od Sibylle Berg. Tematická blízkost ji přivedla k dramatizaci dětských kultovních příběhů René Goscinnyho a Jean-Jacques Sempého, která byla uvedena pod názvem Mikulášovy průšvihy. Stěžejním zájmem autorky je původní tvorba, přestože na vltavských vlnách zazněla zatím její jediná celovečerní hra Vítej mezi námi, kterou v roce 2007 napsala pro cyklus Hry a dokumenty nové generace. V roce 2012 se zapojila do projektu Minutových her, ve kterých anekdotickou formou zpracovává postřehy ze života.Jako autorka rozhlasových pásem se zaměřuje převážně na spisovatele německé jazykové oblasti: Fenomén Günter Eich, Max Frisch, Lou Andreas-Salomé – múza velikánů, věnovala se básníkům Paulu Celanovi – Pošta v láhvi a Georgu Heymovi – Poezie rozkladu a zmaru, ale také poezii holoseče a literatuře trosek – Odbíjí hodina nula. Připravuje scénáře povídek a esejí (např. G. E. Lessing, K. Tucholsky, J. Paul) a napsala audiodrama pro projekt Lidice-Rozeznění 2012. Kromě práce pro rozhlas se věnuje překladu populárně vědeckých knih a beletrie, v roce 2010 vyhrála soutěž NISI MASA se scénářem krátkého filmu Tak dobrou. V současné době je na studijním pobytu v Německu, kde pracuje jako knihovnice, a dokončuje dizertaci o německých rozhlasových hrách v padesátých letech 20. století.