Terapie města je hlavní téma letošního festivalu m³ / Umění v prostoru

22. červen 2021

Festival m³ / Umění v prostoru je založený na interakci umění a veřejného prostoru a nabízí různé pohledy na proměny městské krajiny, letos festival prorostl Prahu 6 a 7.

Festival m³ / Umění v prostoru se odehrává na území Prahy 6 a 7 až do konce září. Na festivalovém webu je podrobný program a festivalová mapka.

Festival m³ / Umění v prostoru se každý rok uskuteční v jiné pražské čtvrti, ta pak formuje i jeho charakter. Pátý ročník se odehrává na rozsáhlém území Prahy 6 a 7. Jeho kurátoři věří, že umělecké dílo může fungovat jako nástroj ozdravného procesu pro dané místo a komunitu, která v něm žije, proto letos zvolili téma – Terapie města. „Festival zkoumá potřeby města, jeho obyvatel a místa, která mají potenciál k nějaké hlubší změně,“ upřesňuje dvojice kurátorů.

Kurátoři Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček ve vnitrobloku Nadace a Centra pro současné umění Praha – NCSU | festival m³ 2021

14 umělců, umělkyň nebo uměleckých kolektivů má nějakou osobní vazbu k prostoru, kde se festival uskutečňuje. Buď tam pracují nebo žijí. Společně zkoumají různé roviny uměleckého díla jako nástroje zmíněného ozdravení. Zajímá je ekologický potenciál daného místa, ale i politický, sociální a historický charakter metropole.

Pozitivním gestem může být posed i procházka

Umělecké duo, Eva Jiřička a Mira Gáberová, v listopadu 2020 podniklo léčebnou procházku bez účasti diváků po březích vltavského meandru v Holešovicích. V rámci festivalu zvou veřejnost na očistný výlet po stejné trase. Od problémů města se umělkyně vrátily k sobě. „Když něco prožijeme, tak to můžeme poslat dál, terapií můžou projít celé Holešovice,“ říkají umělkyně Jiřička a Gáberová. A dodávají: „Když se něco spraví v nás, tak se pak může spravit i kus čtvrti. Lidsky by měl každý začít u sebe.“

Se sochařem Matoušem Lipusem jsme se vydali do ateliéru sochaře Bohumila Kafky ve vile na Ořechovce, kde v rámci festivalu a ve spolupráci se studenty pražské UMPRUM vznikla různorodá umělecká díla. V rozlehlé zahradě vyrostla například betonová nádrž na shromažďování dešťovky, posed sloužící k odpočinku nebo záhony. Opomíjené místo se tímto způsobem otevírá veřejnosti. „Všichni tady vytváří pozitivní gesto věnované tomu místu,“ popisuje jednu z festivalových aktivit Matouš Lipus.

Pořad připravila: Agáta Hrnčířová
Hudbu vybrala: Eliška Vidomus.
Spustit audio

Související