Taneční projekt Different v divadle PONEC: Nechat jinakost vzájemně působit

5. prosinec 2016

„Není ani třeba hledat cestu, jak být spolu se všemi našimi rozdíly, jako spíš si uvědomit, že setkávat se a nechat naši jinakost vzájemně působit, je jediná cesta, jak být spolu.“ Tuto myšlenku zpracovává taneční představení Different, jehož autorkami jsou Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková.

V dubnu 2015 dostaly autorky příležitost v rámci mezinárodní sítě BeSpectACTive!, jehož českým partnerem je Tanec Praha, vytvořit nové taneční představení. Tato evropská sít partnerů si klade za cíl rozvíjet koncept aktivních diváků. Dávat například divákům příležitost stát se součástí vzniku díla. Projekt byl rozvíjen v průběhu tří rezidencí v divadle PONEC v Praze, Bakelit Multi Art Centre v Budapešti a v lublaňském Plesni Teatru.

Čtěte také: Krajina o frekvenci 67 Hz

03757092.jpeg

Na počátku naší cesty bylo slovo ‚different‘. Položili jsme si otázky: co vede k potřebě odlišovat se a odkud tato potřeba vychází? V první řade ale, co to vlastně znamená different? Jak a čím se projevuje? A také jak ho vnímáme – jaké jsou limity, kde je hranice? Jaký je náš vztah k odlišnosti? Společně s profesionálními spolupracovníky, dobrovolníky a diváky jsme nacházeli cestu labyrintem možných odpovědí, píší autorky o projektu.

Podívejte se na trailer k představení:

Spoluautorka projektu Zdenka Brungot Svíteková o konceptu představení říká: „Different není dualita. Ani oddělení či vymezení. Different je pluralita názorů, reakcí, dávání prostoru. Naslouchání, rozhodování a konání, které dohromady vytvoří jeden celek. Hranice mezi jevištěm a hledištěm je propustná a flexibilní. Často závisí jen na tom, jak si ji natavíme my sami.“

Důležitým prvkem celého projektu bylo naslouchání. Lidský hlas a střípky slov z rozhovorů poslužily k tvorbě zvukové stopy pro představení. Autorky spolupracovaly přibližně se čtyřicítkou dobrovolníků z Prahy, Budapešti a Lublaně, s lidmi bez rozdílu původu, věku, genderu či příslušnosti k nějaké skupině. Důležité bylo, aby měli účastníci minimální, nejlépe žádnou, zkušenost s jevištěm.

03757093.jpeg

Autoři: Zdenka Brungot Svíteková, Barbora LátalováZvukový mistr: Radim DleskDramaturgie a režie: Eva Nachmilnerová

autoři: Barbora Látalová , Zdenka Brungot Svíteková
Spustit audio