Svědek ztraceného času Józef Czapski

00199359.jpeg

Portrét dosud u nás neznámého pražského rodáka, polského malíře, esejisty, spisovatele a svědka hrůz 20. století Józefa Czapského (1896-1993). Během svého dlouhého a dramatického života navázal Józef Czapski kontakty s řadou významných osobností světové kultury, vzácná svědectví o nich jsou ukryta zejména v jeho denících, které si celý život pravidelně psal. Neméně zajímavou kapitolou v jeho životě jsou i léta druhé světové války - těšně před jejím vypuknutím byl Czapski mobilizován coby důstojník v záloze. Po porážce polské armády se dostal do sovětského zajetí a jen zázrakem unikl krutému osudu tisíců polských důstojníků zavražděných v Katyni. Později se aktivně podílel na formování polské armády na území Sovětského svazu, s níž došel až k italskému Monte Casinu. Po válce vydal o všech těchto hrůzných zážitcích knižní svědectví "Na nelidské zemi", ale Západ dlouho odmítal jeho svědectví naslouchat. Později se usadil v domě nedaleko Paříže, kde žil a pracoval až do své smrti v roce 1993.

Autoři pořadu Jaroslav Šubrt a Miloš Doležal hledali Czapského stopy především v Polsku - u jeho přátel, kolegů a žáků: o Czapském v Pátečním večeru vypráví filmový režisér Andrzej Wajda, literární historik Piotr Kłoczowski, literární kritik Jan Zieliński, malíř Stanisław Rodziński a básník a teolog Jan Sochoń. Nemohly však být opomenuty ani Czapského české rodové kořeny v Děčíně a Praze - o nich hovoří ředitelka děčínského muzea Iveta Krupičková, děčínský historik František Šuman, a historik Zdeněk Hojda. Dále v pořadu hovoří válečný pilot a vězeň ruských gulagů plk. Vladimír Djačuk a ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka. Czapského rozhlasový portrét je doplněn úryvky z jeho deníků, zápisků a esejí. Účinkují Marie Tomášová, Rudolf Matys, Vladimír Brabec, Antonín Molčík, Jana Franková a Rudolf Kvíz. Režijní spolupráce Markéta Jahodová. Připravili Jaroslav Šubrt a Miloš Doležal. Pořad vznikl za spolupráce s Polským institutem v Praze.

Názvy jednotlivých témat: České rodové stopy v Praze a Děčíně. Czapski, Rusko, bolševická revoluce a válka. Czapski a Katyň. Czapski a malířství. Czapski a náboženství. Czapski a pařížská Kultura. Czapski a jeho poslední deníkové zápisy.