Svatá Ludmila – samojediná mezi muži. Fascinující příběh české kněžny a světice, která se zasloužila o šíření křesťanství

Ostatky sv. Ludmily i sv. Václava byly nedozírnými cennostmi už nedlouho po jejich smrti

Historici při zkoumání života a smrti svaté Ludmily čerpají hlavně z legend a kosterních pozůstatků. Konkrétně informace o Ludmile lze nejvíc čerpat z kratinkého textu Fuit in provincia Boemorum, Kristiánovy legendy, Kosmovy kroniky nebo staroslověnského Prologu o svaté Ludmile.

Základ vědění leží v legendách

„Nebýt legend, moc bychom o nejstarších generacích Přemyslovců nevěděli,“ připouští historik Jakub Izdný. Hlavně ze středověkých textů tak víme o tom, že existoval Bořivoj a Ludmila a jejich synové Vratislav a Spytihněv.

Co se týče kosterních pozůstatků, provedl v druhé polovině 20. století rozsáhlé výzkumy českých panovníků lékař a antropolog Emanuel Vlček. Díky němu byly jednoznačně identifikovány pozůstatky svaté Ludmily, svatého Václava, jakož i další členové přemyslovské dynastie.

Naopak u manžela svaté Ludmily, knížete Bořivoje, se jednoznačná identifikace nepodařila.

Uctívané ostatky

„O ostatcích svaté Ludmily i Václava máme podrobné informace, protože šlo o cenné materiály nedozírné hodnoty už nedlouho po jejich smrti. Byly zdobeny, uctívány a ukládány do cenných pouzder,“ říká Jakub Izdný.

Například teď jsou ostatky svaté Ludmily pod speciálně zhotoveným poklopem, pod kterým pocestují na pouť na Tetín. O jeho výrobu se zasloužil spolek Svatá Ludmila 1100, který se stal spoluorganizátorem svatoludmilských oslav v roce 2021.

Spustit audio

Související