Stydíte se? Vykysalá, Křížková a Stará vám předvedou, kolika způsoby je to možné

10. březen 2016

Výrazové prostředky fyzického divadla, akrobacie, tance i pantomimy si zvolily tři studentky pražské Hudební akademie múzických umění pro svůj první inscenační projekt. Nazvaly ho Study. Jak už název napovídá, tématem inscenace je stud, se kterým se ve své umělecké praxi i ve svém osobním životě musí umělkyně konfrontovat. Premiéra inscenace je plánovaná na 10. března v pražském Studiu Alta.

Eva Stará a Karolína Křížková se setkaly při studiu na Katedře pantomimy na HAMU. Inscenaci Study mimo jiné pojímají i jako svou závěrečnou práci v rámci bakalářského stupně studia. Trojici v projektu Study doplňuje Andrea Vykysalá, která v současné době studuje ve čtvrtém ročníku na Katedře tance. Emoce, o kterých společně často přemýšlejí a které se jich bytostně dotýkají, jsou podle Evy Staré právě emoce studu: „Je to hodně osobní, protože jsme chtěly něco dělat společně a z vlastní iniciativy. Téma studu jsme řešily od samého začátku, ne snad ani ve smyslu, že bychom byly ´stadlivky´, ale spíš v úsilí vyjádřit stud jako názor, obavu například při přechodu do profesionální fáze tvorby.“

Stud spojený s vědomím veřejné ztráty důvěry a hlavně ztrapněním seSoukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama. Pro stylizaci postav proto herečky vychází ze svých zkušeností i povah: „Není to civilní projev, i když velmi čerpá z nás samých. Potom ten výsledek je v takové formě, kterou jsme si zvolili jako nejvhodnější, abychom ukázaly, jak se stydíme před diváky i před sebou navzájem,“ upřesňuje Eva Stará.

03585637.jpeg

Herečky ve svém pohybovém slovníku spojují prvky pantomimy s prvky párové a vzdušné akrobacie. K propojení těchto odlišných výrazových prostředků využívají postupy současného tance. Nicméně tanec v předem nacvičených choreografiích se v inscenaci příliš neobjevuje, popisuje proces vzniku výsledné formy Andrea Vykysalá: „Je to opravdu spíš fyzické, než taneční. Já osobně určitě víc inklinuji k fyzickému divadlu a jeho jazyku, než k tanečním figurám.“

Scénografky Anežka Kalivodová a Denisa Šváchová měly za úkol začlenit do celkové koncepce také akrobatickou šálu, která ale zároveň nesmí prostoru dominovat, dodává Eva Stará. Evu Starou, Andreu Vykysalou a Karolínu Křížkovou bude během představení hudebně ve stylu elektro doprovázet Matěj Coufal a Julie Lupačová.

Spustit audio