Stránky na dobrou noc: Jindřiška Smetanová - Domovní důvěrnosti (1/5)

30. červenec 2005
r_2100x1400_vltava.png

Stránky na dobrou noc ze stejnojmenné sbírky fejetonů a úvah prozaičky, scénáristky a novinářky nadané schopností neotřelého, pronikavého a zároveň humorného vidění událostí, věcí a jevů. Připravil Petr Nejedlý. V režii Aleny Adamcové úvody čte Rudolf Kvíz, texty interpretuje Marie Marešová.

Jindřiška Smetanová (narozená 26.10.1923 v Rosicích u Brna) studovala nejprve na gymnasiu, a poté na obchodní akademii v Praze (kam se rodina v roce 1928 přestěhovala). Po maturitě pracovala jako úřednice a v různých dalších povoláních. Od roku 1957 uveřejňovala své povídky, fejetony a glosy v Literárních novinách, ve Vlastě, v Květnu, Plameni, Kultuře, Kulturní tvorbě, Hostu do domu, Zítřku a v dalších periodikách. V letech 1959 - 1971 napsala vedle scénářů a her několik prozaických knih: Koncert pod platanem (povídky, 1959), Růžové šaty ve vojenské torně (novela, 1963), Někdo přijde a nenechá mě zemřít (román, 1965), Ustláno na nebesích - v rozšířeném vydání pod názvem Ustláno na růžích a pod nebesy (1966 a 1971), Pozor, vyletí ptáček (1970, rozšířeno 1993). Od sedmdesátých let autorka nesměla téměř dvacet publikovat. Pracovala v dělnických zaměstnáních a pod propůjčenými jmény překládala. Název knihy - Domovní důvěrnosti (1990) - napovídá též okruhy námětů, jež v této sbírce převládají: byty, bydlení, chalupa, domácnost, rodina, sousedé, známí. Je to však zároveň i slovní hříčka: většina textů vznikala a vycházela už v druhé polovině osmdesátých let v časopise Domov nebo Žena a móda (samozřejmě rovněž pod cizími jmény).

Do historie rozhlasu se Jindřiška Smetanová pravděpodobně nejvýrazněji zapsala už od druhé poloviny 60. let jako velice noblesní, pohotová a vtipná vypravěčka v jinak zcela pánské šestici, jež pod vedením režisérky Dity Skálové připravovala pravidelný a mimořádně oblíbený cyklus Sedmilháři.