Stín šoa nad Evropou

3. srpen 2002

Soubor statí o holocaustu (šoa) Stín šoa nad Evropou vznikl z loňského cyklu přednášek Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Bez nadsázky jej lze označit za klíčový. S příkladnou systematičností totiž zachycuje zdroje, motivy, průběh i důsledky nacistického "konečného řešení" židovské otázky.

Redaktoři sborníku uspořádali jednotlivé stati chronologicky, takže se postupně ozřejmuje děsivě systematický průběh dlouholetého procesu: kořeny i ideové zdroje holocaustu (stať Jakuba Grygara), antisemitismus v Německu koncem 19. století a v první polovině 20. století (Alena Mišková) a poté různé, a přece hrůzně podobné "modely" holocaustu v jednotlivých zemích Evropy od Rakouska až po Maďarsko. Přitom řada dějinných faktů i souvislostí - například v Maďarsku (stručná, leč vynikající studie Petra Rákose), ve skandinávských zemích i jinde - je širší veřejnosti dosud málo známá.

Stejně to platí i pro situaci v zemích, které nebyly okupovány nacistickým Německem (Španělsko) a které se nemohly stát - z rozličných příčin, v konečném důsledku často hanebně malicherných - útočištěm pronásledovaných Židů (Švýcarsko). Stati jsou doplněny několika přílohami zásadního významu, např. textem protokolu z neblaze proslulé konference ve Wansee v lednu 1942 - porady nacistických pohlavárů o "konečném řešení".

Sborník je významným příspěvkem k dalšímu osvětlení a obohacení znalostí o daném tématu a podporuje i obecný poznatek, že o historii toho pořád nevíme dost. Je také palčivě aktuální, zvláště v současných politických souvislostech.

autor: ap
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...