Staroegyptská kniha mrtvých

Mozaika

Třináctileté překladatelské úsilí egyptologa Břetislava Vachaly bylo nedávno završeno vydáním kompletního překladu Říkadel o vycházení za dne. Tento text, který nepochybně stojí u základů literatury jako takové, je obecně znám spíše jako Staroegyptská Kniha mrtvých a pod tímto názvem jej také vydalo nakladatelství Dokořán. Vratislav Kadlec nejprve požádal Břetislava Vachalu, aby posluchačům ozřejmil podstatu onoho starověkého textu.

Spustit audio
autor: Vratislav Kadlec