Staří mistři ve Schwarzenberském paláci II. Poznejte příběhy mistrovských děl renesance a baroka

V naprosté odloučenosti od vezdejšího světa. Antonín Kern: Sv. Jan na Patmu, 1735−1738

V deváté části 2. série cyklu o mistrovských dílech Marius Winzeler, autor a kurátor expozice Staří mistři Národní galerie v Praze, vypráví o obrazu českého malíře. Spolupráce na textu Ivan Hartmann.

Anton Kern je dnes pokládán za předního představitele rokokového malířství ve střední Evropě. I jeho obraz Svatý Jan na Patmu náležitě podává svědectví doby, která si našla zálibu v sentimentu, inscenacích samoty v pusté divočině a poetickém vnímání skutečnosti. Hluboké city a upřímná zbožnost rezonovaly právě ve zpodobení světců, poutníků a poustevníků, což na počátku 18. století zapříčinilo zrod nesčetných ermitáží, symbolicky pojatých zahrad a parků. Vznešenost, zjemnění smyslů, snaha podmanit si přírodu a uniknout do iluzorních světů před politickou a sociální realitou vedly rovněž ke vzniku uměleckých prací vyvolávajících silný smyslový dojem.

Antonín Kern: Sv. Jan na Patmu
autor: Jiří Kamen
Spustit audio

Související