Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze

18. únor 2015

Hostem Telefonotéky byl Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

O výstavě „Ad gloriam Dei“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích aneb 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence.

„V den svatého Václava, 28. září 1995, se podařilo otevřít v nově zrekonstruované budově na náměstí v Litoměřicích Galerii a muzeum litoměřické diecéze, a to 110 let od založení Muzea litoměřické diecéze, k čemuž došlo v roce 1885. Bylo to – po listopadu 1989 – první muzeum svého druhu v naší republice a tím navázalo na skutečnost, že litoměřické diecézní muzeum bylo s největší pravděpodobností první tohoto typu, které vzniklo v rakousko-uherské monarchii.“

Píše v katalogu výstavy Jan Štíbr, ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

A následující řádky vybíráme ze studie Stanislava Přibyla.

02621440.jpeg

„O prvních letech činnosti diecézního muzea založeného v roce 1885 a nacházejícího se v biskupské rezidenci v Litoměřicích informují zvláštní přílohy ke Konsistoriálním kurendám litoměřické diecéze s názvem Zprávy z Diecézního muzea. V nich je možné se dočíst o velmi rychlém až překotném rozvoji muzea a o dění kolem něj.

Záhy si kněží, kteří patrně muzeum podporovali a spoluzařizovali coby soukromé osoby, začali stěžovat na množství povinností a na nutnost založit nějaké sdružení či spolek, který by o muzeum pečoval. ... Písemných dokladů o existenci a činnosti spolku není mnoho. ...

Mezi archiváliemi se nachází dvoulist s názvem Stanovy Spolku litoměřického diecézního muzea. Dokument je datován k 27. říjnu 1892 a byl vydán vlastním nákladem spolku a vytištěn u Ambrože Opitze ve Varnsdorfu.

Ze statut budiž lze vyrozuměti, k čemu se spolek zřizuje, z jakých prostředků, a jak se ty prostředky seženou; jak se spolek zřídí a jak se bude obnovovati; kde bude míti spolek sídlo své; ... jak se budou narovnávati rozepře ze svazku spolkového vzešlé; kdo bude spolek zastupovati na venek; co se má státi, když se spolek rozejde.

Podle znění Stanov byla účelem spolku podpora zachování a zkoumání církevních uměleckých a historických památek litoměřické diecéze a rozšiřování správného pohledu na všechno, co patří do oblasti církevního umění. Stejný účel mělo založení církevního diecézního muzea v Litoměřicích, totiž zachování uměleckých předmětů a péče o ně, a potom jejich prezentace, ať už k výstavním účelům či z důvodů vzdělání.“

Výstava Ad gloriam Dei byla hlavním tématem Telefonotéky Evy Ociskové s generálním vikářem litoměřické diecéze Stanislavem Přibylem. Do vysílání přinesl také hudební snímky, patří totiž k velkým obdivovatelům kultury a hudebního umění zvláště.

Archiv odvysílaných pořadů.

autor: Eva Ocisková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.