Sport v obrazech českých výtvarníků od roku 1945 do současnosti

24. červen 2016

Přes šedesát autorů a desítky obrazů, kreseb, grafik a fotografií, koláží, soch či instalací představuje výstava s názvem Sportu zdar!, otevřená v Centru současného umění DOX v Praze. Jde o zatím nejrozsáhlejší výstavní projekt s danou tematikou sledující sportovní motivy v českém výtvarném umění od poloviny minulého století do dnes. Mezi vystavujícími najdete jména jako Kamil Lhoták, Theodor Pištěk, Pavel Brázda, Jiří Načeradský, Jiří Sozanský a další.

Expozice byla volně inspirována obsáhlou knihou Petra Volfa, kterou pod titulem Sport je umění koncem roku 2015 vydalo nakladatelství Kant. Sám autor potvrzuje, že bylo jeho dlouhodobým záměrem, podle své knihy uspořádat výstavu: „Ta výstava vychází volně s té knihy s tím, že jsme se soustředili na tvorbu umělců po roce 1945 a to z toho důvodu, že jsme nechtěli suplovat nějakou historickou přehlídku, která by byla taková monotematická a chronologická, ale chtěli jsme se především soustředit na umělce, kteří se sportovní tematice věnovali buď soustavně, anebo jednorázově, ale v rámci širšího cyklu.“

03657010.jpeg

Časové vymezení volili autoři výstavy jako moment, kdy se sport postupně začíná stávat celospolečenským fenoménem a spěje to tak až k současnosti, neboť nejčerstvější díla jsou datována rokem 2016.

Koncepce výstavy se nezaměřuje na nejproslulejší díla, proto, podle Petra Volfa, ani primárně nevolili obrazy například z Národní galerie, ale dohledávali spíše ta méně známá a ze soukromých sbírek: „Musím říct, že vstřícnost soukromých zapůjčovatelů pro mne byla naprosto překvapivá v tom, jak měli zájem prezentovat díla, která draze zakoupili. Ukazujeme tak například obrazy Jiřího Načeradského, které jsem objevil při aukci a vím, že jeho cena se pohybovala kolem 750 000 korun. Je pak úžasné, že sběratel takový obraz bez jakýchkoliv podmínek půjčí na tři měsíce na výstavu, aniž by se s ním mohl doma těšit. To obdivuji.“

K výstavě je připraven doprovodný program, který zahrne kromě komentovaných prohlídek také přednášky, diskuse a také kulturně orientační běh Prahou 7. Projekt probíhá v době konání XXXI, Letních olympijských her v Rio de Janeiru ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Není to však jediná výstava věnovaná sportu. Další, nazvanou O sportu, na níž jsou k vidění práce 26 autorů, včera otevřela Galerie města Pardubic a ještě do neděle 26. června, si ve Wortnerově domě Alšovy jihočeské galerie v Českých Budějovicích můžete prohlédnout výstavu - Adrenalin! Umění a sport v českém umění.

Antické arény, rozsáhlé cykly obrazů i specifických fotografiíV knize Petra Volfa bylo soustředěno sto malířů zabývajících se sportovní tematikou. Na výstavě jich je 60 a podle autora publikace, to, co mají společné, je datum narození po roce 1900: „Nejstarší jsou Kamil Lhoták a Jiří Kolář. Ti nejmladší jsou narozeni v 70. a 80. letech minulého století. V celku bych řekl, že je to velmi zvláštní seskupení, které by se těžko v jednotlivých osobnostech mohlo sejít na jedné výstavě. Ale právě to sportovní téma se ukázalo jako všeobjímající a všichni ti umělci se rádi zúčastnili.“ Jedním z úspěchů je podle Petra Volfa vůbec první představení v České republice sportovní epopeje Michaela Rittsteina, vytvořené v letech 2011-2012 pro olympijské hry v Londýně: „To je cyklus 27 obrazů znázorňující všechny sporty, které se objevují na letních olympijských hrách. Ty obrazy pocházejí ze soukromé sbírky a v DOX je to jeden z ´úhelných kamenů´přehlídky.“

„Nám nešlo o to, ukázat, které všechny sporty umělci malují, pro nás byla rozhodující kvalita konkrétního díla,“ dodává Petr Volf a uvádí zajímavost z výběru: „Objevuje se tam například lukostřelba nebo pólo na koních, což je u nás téměř neznámý sport patřící spíš k vrstvě aristokracie. Ale tento obraz namaloval Kamil Lhoták a zasadil jeho děj kamsi na periférii Prahy, což je zvláštní a nevím vůbec, kde mohl na tento druh sportu narazit.“

Spustit audio