Spolufinancování FAMU skrze mecenáše nebo nadaci? Proč ne, říká nový děkan FAMU David Čeněk

28. únor 2024

FAMU bude mít nového děkana. Akademický senát zvolil dosavadního proděkana Davida Čeňka. Funkce se ujme v květnu. První médium, kterému Čeněk představil své plány pro novou pozici, byla Mozaika Českého rozhlasu Vltava.

Nově zvolený děkan chce navázat na všechno dobré, co zavedla dosavadní děkanka Andrea Slováková. Koneckonců jí v nastavení směřování školy jako jeden z jejích zástupců pomáhal. Studijní programy dobře fungují, proto se zásadní změny neplánují. Co by ale David Čeněk rád zavedl, je jejich rozšíření o programy mentoringové. „Nejlepší světoví profesionálové s našimi studenty už dnes hodně pracují, ale v rámci jakési nadstavby. Pokud bude vůle kateder, měla by být tato setkávání přímo součástí studijních programů,“ plánuje Čeněk.

Čtěte také

Rád by také do života fakulty více začlenil zahraniční studenty, a všem by chtěl usnadnit podmínky přechodu ze školy do praxe. „To ostatně koresponduje se strategickým záměrem celé FAMU, potažmo i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Chci pomoci vytvořit takové podmínky, že se studující budou moci propojit s profesionálním filmovým prostředím, které jim pomůže natočit první celovečerní film po škole,“ vysvětluje nový děkan. Nevylučuje přitom ani finanční podporu absolvujících studentů.

Současně by chtěl rozšířit zdroje financování fakulty. Některé vzory našel v zahraničí, u škol, které jsou primárně státní, ale hledají peníze i jinde. „Třeba prostřednictvím sponzorů nebo mecenášů. Některé školy mají třeba i své ústavy či nadace, na které jsou navázány další finanční zdroje. Ty jsou pak rozdělovány spravedlivým, transparentním způsobem. Podobné by to mohlo být i u FAMU,“ představuje své vyhlídky David Čeněk.

Podle svých slov se dívá dopředu. Ke starým sporům mezi vedením fakulty a katedrami se vracet nechce, a nových, jak doufá, bude co nejméně.

Spustit audio

Související