Spisy Milady Součkové

Mozaika

Milada Součková patří mezi nejvýraznější české spisovatele 20. století. Po únoru 1948 však zůstala ve Spojených státech, takže osud jejího díla byl zpečetěn. Naposledy vyšlo v šedesátých letech několik jejích básní v Sešitech, ostatní její básnické i prozaické práce, po stránce narace a stylu velmi inovativní, se dočkaly vydání až po roce 1990. Spisy Milady Součkové začalo vydávat nakladatelství Erm, po jeho zániku se náročného projektu ujalo nakladatelství Prostor. V loňském roce vyšel poslední, 12. svazek edice Sešity Josefíny Rykrové. Nakladatelství Prostor je za Spisy Milady Součkové nominováno na Literu za nakladatelský čin. O genezi edice v rozhovoru s Ivanou Myškovou hovoří editor Kristián Suda, který stojí i za vydáním díla Thomase Bernharda v edici Střed, nominované už v roce 2007.

Spustit audio
autor: Ivana Myšková