Spisovatel Václav Jamek získal od PEN klubu Cenu Karla Čapka

14. únor 2020

Český PEN klub uděluje Cenu Karla Čapka každý sudý rok. Laureátem ceny pro rok 2020 je česky a francouzsky píšící spisovatel, bývalý diplomat, Václav Jamek. 

Ve čtvrtek 13. února si v rezidenci primátora hl. m. Prahy za své básnické a esejistické dílo Václav Jamek převzal bronzovou plastiku. Cena Karla Čapka je udělována od roku 1994 Českým PEN klubem za významný literární počin, který nějakým způsobem přispěl k prosazení demokratických a humanistických hodnot ve společnosti. 

Člověk by měl být co nejprostěji tím, čím je, třeba i básníkem.
Václav Jamek

Václava Jamka považuje s potěšením za „svého“ autora i stanice Vltava, a to již od poloviny devadesátých let. V poloze vážné komentoval mezi jiným Čapkovy překlady francouzských básníků. Jako náročný kritik mnohokrát debatoval o dílech italských a francouzských prozaiků přeložených do češtiny v pořadu Reflexe: Literatura! a jeho předchozích podobách.

Čtěte také

A vícekrát se na vltavském vysílání podílel i jako autor v žánru o mnoho vzácnějším a obtížnějším, totiž v poloze ironie, parodie, humoru, absurdní a černé grotesky. Jejich tvůrcem a nositelem je nejen Václav Jamek sám, nýbrž zejména jeho autorské alter-ego Eberhadt Hauptbahnhof, básník český. 

Svůj smysl pro výsostně rozhlasové dobrodružství pak Václav Jamek několikrát osvědčil svou přínosnou účastí v živě vysílaných projektech. Průběžně reportoval v přímých telefonických vstupech život Paříže, kde tehdy působil jako český kulturní atašé, při prvním vltavském mezinárodním projektu Den v Paříži z roku 1995. V témže roce se jako okamžitý komentátor účastnil prvního, živého vysílání Víkendové přílohy stanice Vltava. 

Václav Jamek se narodil 27. listopadu 1949 v Kladně. Zabývá se psaním esejí a dramat, pod pseudonymem Eberhardt Hauptbahnhof tvoří také humornou poezii. Z vydaných knih jmenujme např. sbírky poezie Surový stav a Kniha básňů převeršovaná, nebo rozsáhlý soubor esejů Duch v plné práci, za nějž v roce 2003 obdržel Cenu Toma Stopparda. V esejistické knize O patřičnosti v jazyce analyzuje prohřešky proti češtině. O aktuálních tématech píše pro internetový časopis Listy. Publikuje i ve Francii, v roce 1999 byl jmenován Důstojníkem Řádu umění a humanitních věd. Podstatné je rovněž jeho dílo překladatelské, v roce 2001 získal Cenu Josefa Jungmanna za překlad antologie básnických textů Henri Michauxe Prostor uvnitř. V letech 1995 - 1998 byl Václav Jamek kulturním atašé v Paříži, do roku 2015 působil jako pedagog na FF UK.

Spustit audio

Související

  • BáSnění Václava Jamka

    Česky a francouzsky píšící spisovatel, básník, esejista, překladatel a bývalý diplomat vybírá a komentuje oblíbené básně.