Souzvuk: Antonín Slavíček - Vybraná korespondence a svědectví

r_2100x1400_vltava.png
r_2100x1400_vltava.png
"Korespondence malíře Antonína Slavíčka , vydaná v listopadu 1910 ve Volných směrech, má pro nás, kteří známe už jen jeho malířské dílo, daleko větší význam než pro jeho současníky. Není co na ní měniti - Slavíček vystupoval v dopisech se svými přáteli s bezmeznou upřímností a ničím si nepodplácel svou dobu." - píše Vítězslav Nezval.

Adresáti jeho dopisů byli lidé z různých společenských okruhů: doktora Janíka znal Antonín Slavíček z Luhačovic, byl to právník a výborný zpěvák moravských písní. Tón Slavíčkových dopisů doktoru Janíkovi je velmi neformální. Malíř Miloš Jiránek byl Slavíčkův kolega v umění, ale také redaktor Volných směrů.

Poslední část Souzvuku tvoří svědectví přítele sochaře Josefa Mařatky o Slavíčkově ochrnutí a smrti, které vyšlo v jeho vzpomínkách v roce 2004 péčí nakladatelství Karolinum. Zbývá snad už jen dodat, že Slavíčkovu korespondenci uspořádal a jeho první monografii napsal Vítězslav Nezval.