Soužití rostlin a hub v jejich kořenech

11. únor 2014
02891339.jpeg

Rostliny a houby žijí odedávna v těsné symbióze – vědci však stále ještě hledají odpověď, jak přesně si vyměňují živiny a zdroje energie.

V přírodě je vše tak těsně provázané, že odhalit všechny souvislosti často vyžaduje dlouhá léta výzkumů.

Například už moho milionů let, už od přechodu rostlin na souš, existuje symbióza mezi rostlinami a tzv. mykorhizními houbami, které žijí v jejich kořenech, dodávají rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky a od nich si zase berou zdroje energie v podobě sloučenin uhlíku.

Jak přesně tento životně důležitý proces probíhá, jakým způsobem a do jaké míry si houby a rostliny vyměňují potřebné látky, co jejich spolužití ovlivňuje – to jsou otázky, na které vědci stále nemají zcela jasnou odpověď a neznají tyto pochody do všech podrobností.

Přispět k jejích poznání se snaží i odborníci z Laboratoře biologie hub Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Spustit audio
autoři: Jana Olivová, Helena Petáková