SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na Letní Letnou

22. srpen 2017

Věhlasný francouzský soubor se několikrát nesmazatelně zapsal do historie Letní Letné. Nyní se po několikaleté odmlce Didier André a Jean-Paul Lefeuvre chystají znovu svést návštěvníky svými nejsilnějšími zbraněmi: humorem, nezaměnitelnou poetikou, absurditou i cirkusovým mistrovstvím. Zkuste štěstí v naší soutěži a vyhrajte vstupenky na jejich představení 8m3, které se koná tuto sobotu 26. srpna ve 20:20.

Představení 8m3 se odehrává v unikátním krychlovém prostoru o rozměrech 2x2x2 metry, ve kterém artisté dokážou rozehrát symfonii geniálních triků, vtipných skečů a neuvěřitelných artistických kousků.

Soutěžní úkol:

Tipněte si, jaká je kapacita stanu č. 4 (počet sedadel), ve kterém se bude konat představení 8m3.

Své odpovědi posílejte na email vltava@rozhlas.cz a do předmětu uveďte Soutěž – Letní Letná.

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 22. 8. do 24. 8.
Uzávěrka:  24. 8. ve 23:59.

Správná odpověď: 150 míst.
Nejlépe tipovali a po dvou vstupenkách na sobotní představení 8m3 vyhrávají:
Dan Pátek
Oksana Ottomanská
Vladimír Novotný
Martin Krempa
Gabriela Goffová

Vstupenky budou na jména výherců připraveny na festivalové pokladně.


Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Představení 8m3

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním odpovědi na výše uvedenou otázku. Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže emailem na adresu vltava@rozhlas.cz.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stává 5 soutěžících, jejichž odpovědi se budou nejvíce blížit přesnému počtu míst ve stanu číslo 4.

Výhra

5 výherců získá po dvou vstupenkách na představení 8m3 na festivalu Letní Letná.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu Vltavy a na Facebookové stránce ČRo – Vltava.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese, ze které soutěžící zaslal Pořadateli soutěžní odpověď.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude pro výherce na jejich jméno připravena v pokladně festivalu Letní Letná – viz mapa

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení nebo poškození výher, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a a jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Čtěte takéZačíná Letní Letná. Zažijte cirkus s Českým rozhlasem Vltava Cirk On Air 26. srpna

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
Finanční plnění výher není možné. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení a emailovou adresu.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio