SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na koncert Diany Krall

13. září 2017
Diana Krall

„Někdy stačí ‚zesílit ticho‘, abyste slyšeli trochu lépe,“ říká kanadská jazzová zpěvačka a klavíristka Diana Krall, která 20. září vystoupí v Brně. V rámci festivalu JazzFestBrno představí v DRFG Areně svoje nové album Turn Up The Quiet, které vydala v květnu. Zkuste štěstí v naší soutěži a vyhrajte dvě vstupenky na tento koncert.

Soutěžní otázka:

Na obrázku je úryvek z jednoho slavného jazzového standardu – o jakou píseň se jedná? Napovíme vám, že ji Diana Krall zařadila na své aktuální album Turn Up The Quiet. Své odpovědi posílejte na email: vltava@rozhlas.cz a do předmětu uveďte: Soutěž: Diana Krall.

Správná odpověď: jedná se o píseň Like Someone In Love (autoři: Jimmy Van Heusen a Johnny Burke)

Výhru získává: Ivana Schneiderova

Vyhrajte vstupenky na koncert Diany Krall

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 8. 9. do 14. 9.

Uzávěrka je 14. 9. v 11:00.

Losování a zveřejnění výherců 14. 9. nejpozději v 15:00.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži 

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním odpovědi na výše uvedenou otázku. Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže emailem na adresu vltava@rozhlas.cz.

Hodnocení soutěžních příspěvků 

Vítězem soutěže se stává ten soutěžící, jehož odpověď bude vylosována Pořadatelem.

Výhra

Jeden výherce získává 2 vstupenky na koncert Diany Krall, který se koná 20. 9. v Brně v DRFG Areně.

Vyhlášení vítězů a předání výher 

Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu Vltavy a na Facebookové stránce ČRo – Vltava.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese, ze které soutěžící zaslal Pořadateli soutěžní odpověď.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 3 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhra bude výherci zaslána poštou.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele 

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, telefon a adresu trvalého bydliště.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

  • Hudba
  • Zpráva