Sonet velkého života: Životopisný dokument o Janu Hellerovi (1/2)

4. prosinec 2005
Prameny a proudy

Letos v dubnu oslavil osmdesátiny Jan Heller, náš přední biblista, odborník na Starý zákon, a religionista. Bez nadsázky můžeme říci, že profesor Heller je badatel renesančního typu. Takové lidi dnes už téměř nepotkáváme. Patří k mezinárodně uznávaným biblistům, je odborníkem na Starý zákon, hebraista a religionista. Při svých přednáškách pro zpestření recitoval studentům Goetha nebo Verlaina v originále, nebo je vybízel k tancování swingu na latinské hexametry.

Sám nezůstával v poezii pozadu. Pro potěšení, nebo aby parodoval sám sebe, skládal Jan Heller verše. Do posledních let si ponechal v duši něco klukovského a bohémského. Sám říká, že to zdědil po své matce, která utekla z českého maloměsta do německého Ulmu k opeře.

Jan Heller je velký vypravěč příběhů. Celý život se zabýval starými texty - a to byla především vyprávění. A přenášení dávných příběhů do příběhů dnešních lidí, interpretace těchto textů, to je zase vyprávění nového příběhů.

Ve své teologické práci byl profesor Heller exaktní. Do pozdního věku ani jeho mladí asistenti nestačili jeho vysokému pracovnímu tempu. Do všech oborů, jimiž se zabýval, vnesl něco nového. Katedře Starého zákona na Evangelické teologické fakultě dal linii, která je dodnes rozvíjena. Jeho knihu Nástin religionistiky recenze označily za nejlepší religionistické současné dílo. Škoda, že největší část produktivního věku prožil v totalitě, kdy možnosti publikovat v zahraničí byly omezené.

Profesor Heller je pro své encyklopedické znalosti (znalosti jazyků: hebrejštiny, latiny, řečtiny, aramejštiny, základy klínopisu, zabýval se i kopštinou) a obory, které úzce souvisí s teologií (psychologie, pedagogika, jazykověda, filozofie) nazýván Erasmem Rotterdamským. S ním ho pojí i stejné životní motto "Ad fontes", pracovat s prameny, s texty v původní podobě. Když se člověk dostane k pramenům, odpadnou i náboženské spory, protože většina lidí uctívá, jak říká prof. Heller, "folklór"místo původní zvěsti.

Životní příběh profesora Hellera je příběh člověka, který se odevzdal Bohu, aby objevil smysl bytí svého i světa. V náruči svého Boha také nalezl pokoj od mučivé trýzně věčných otázek.

Malý portrét profesora Jana Hellera připravila Teresie Bečková ve spolupráci s Romanou Bochníčkovou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.