Sólo pro stále mladou dámu. Oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna slaví 60 let

22. červenec 2022

V letošním roce si Brno jakožto město moderní architektury připomíná významné výročí. Je tomu právě 60 let, co v Muzeu města Brna vzniklo oddělení dějin architektury. Množství a výjimečná kvalita brněnských staveb z dvacátých a třicátých let minulého století podnítily zakladatele oddělení Iloše Crhonka, aby začal shromažďovat materiály, které s brněnskou architekturou této doby souvisí.

První významnou akvizicí se stal osobní fond architekta Bohumila Babánka. Poté následovaly početně obsáhlé archivy, menší soubory prací či originální jednotlivosti osobností československé architektonické avantgardy počínaje v abecedním pořadí Otto Eislerem až po Ernsta Wiesnera. Muzeum dnes disponuje unikátní sbírkou od zhruba šedesáti českých ale i evropských autorů (Ludwig Mies van der Rohe, Adolf Loos, Le Corbusier aj.).

Grafika k výstavě 60 / Sólo pro stále mladou dámu

Během několika desetiletí, kdy v Crhonkově úsilí pokračovali jeho následovníci, počet předmětů uložených v depozitářích tohoto specializovaného oddělení přesáhl již čtvrt milionu. Sbírky se staly cenným zdrojem zvláště po roce 1989, kdy se zejména tehdejší generace mladých architektů přihlásila k odkazu svých předchůdců. Nenahraditelná je sbírka pro přípravu obnovy staveb moderní architektury, z nichž mnohé jsou dnes chráněnými památkami. Metodické a stavebně-řemeslné postupy při obnově tohoto segmentu architektury jsou poněkud odlišné než u jiných historických staveb. Nelze si je představit bez původní plánové dokumentace, fotografií či technických zpráv. Nezbytnost těchto podkladů se právě v Brně prokázala například při stavbě repliky první důsledně funkcionalistické stavby v Československu, kterou byla Zemanova kavárna nebo při pietní restauraci vily Tugendhat a při obnově hotelu Avion.

Nedílnou součástí sbírek oddělení se v průběhu let staly i fondy úzce související s historií brněnské architektury, původně dislokované v dalších muzejních pracovištích. Například sbírky historického nábytku, vedut a lapidária.

Expozice výstavy 60 / Sólo pro stále mladou dámu

První stálá expozice architektury v našich zemích

Za dobu své existence oddělení samostatně připravilo nebo se podílelo na desítkách domácích i zahraničních výstavních projektů. V roce 1998 otevřelo Muzeum města Brna první stálou expozici architektury v našich zemích. Oddělení dějin architektury vedle spolupráce s dalšími institucemi či subjekty v rámci publikačních projektů mnohé nejen samo iniciovalo, ale rovněž stálo i za jejich realizací. Nedílnou součástí činnosti oddělení je popularizace dějin architektury v rámci četných přednášek, komentovaných prohlídek, publikací vědeckých i populárně naučných textů s cílem vzbudit zájem o kvalitní architekturu a její zachování pro budoucí generace.

Oddělení dějin architektury Muzea města Brna připravilo k 60. výročí výstavu ŠEDESÁT / SÓLO PRO STÁLE MLADOU DÁMU v areálu brněnského hradu Špilberka. Potrvá do konce roku 2022.
Komorní výstavu k tomuto jubileu s názvem MIES / TUGENDHAT / SANDALO / KALIVODA můžete navštívit také v technickém podlaží vily Tugendhat (do 11. 9. 2022). 

Spustit audio

Související