Socha, kterou Adolf Hitler dostal jako dárek, a další díla na výstavě německy hovořících umělců – „Mladých lvů v kleci“

7. říjen 2013
02981043.jpeg

„Mladí lvi v kleci" představují rozsahem a záběrem dosud nerealizovanou přehlídku díla německy hovořících výtvarných umělců meziválečného období, Čech, Moravy a Slezska z období 1918 až 1938. Výstava Oblastní galerie Liberec trvá do konce roku 2013.

Na základě dlouholetého výzkumu v domácích a zahraničních archivech připravuje Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci, jedinečnou přehlídku tvorby členů nejvýznamnějších uměleckých spolků německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska v období 1918 až 1938. Kolekce německočeského výtvarného umění Oblastní galerie v Liberci a sbírky zahraničního umění Národní galerie v Praze, spolu se zápůjčkami z domácích i zahraničních sbírkotvorných institucí a významným množstvím veřejnosti doposud neznámých děl ze soukromých sbírek nabídne zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu "českých Němců" meziválečného období.

Projekt je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných přehlídek německočeského výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat, podrobně zmapovat jejich historii a zasadit je do souvislostí. Tyto skutečnosti budou prezentovány v katalogu a v rámci rozšířených popisek v expozici.

Problematika tvorby německy hovořících výtvarných umělců v meziválečném Československu není tématem zcela novým, přesto zůstává v mnoha ohledech stále neprobádanou oblastí. Poprvé od dnes již legendární výstavy Mezery v historii bude uceleně prezentováno fungování německé umělecké scény 20. a 30. let. 20. století u nás. Umělecký spolek Metznerbund měl celorepublikovou působnost a sdružoval většinu německy hovořících autorů své doby. Vedle nich se na výstavách sledovaného období prezentovali i další domácí a v zahraničí působící německy hovořící autoři z Čech, Moravy a Slezska, členové uměleckých skupin a spolků Die Pilger, Oktobergruppe, Junge Kunst, Prager Secession, Vereinigung deutscher bildender Künstler Mähren und Schlesiens „Scholle“, Kunstring a dalších.

02981044.jpeg

Výstava nabídne realismy a expresionismy období první republiky v celé šíři jejich dnešního chápání. Prezentována bude malba, plastika, kresba, grafika, plakát a výběrově umělecké řemeslo. Prezentováno bude 220 uměleckých děl od více než 100 autorů. Součástí projektu je i odborná publikace v české a německé verzi, vydávaná péčí nakladatelství Arbor Vitae.

Kurátory projektu jsou Anna a Ivo Habánovi. Výstava počítá s volnými reprízami v roce 2014, které budou přizpůsobeny výstavním prostorům a výběr děl zohlední místa konání v kontextu místní paměti. Pokračování výstavy v Isergebirgs-Museum Neugablonz bude prezentovat především Liberecko, Jablonecko a přilehlé oblasti Jizerských hor. Kostru výstavy budou tvořit práce ze sbírek Oblastní galerie v Liberci a Isergebirgsmusea, doplněné o díla ze soukromého majetku v Čechách a v Německu.

Zdroj: Oblastní galerie Liberec

autoři:David Hamr, Karel Kratochvíl