Sluneční zvuky Gidona Kremera

02938467.jpeg
02938467.jpeg
Komorní orchestr Kremerata Baltica založil světoznámý houslista Gidon Kremer v roce 1997 s vizí překonávat mezikulturní bariéry. Shromáždil v něm kolem tří desítek mladých hudebníků, převážně z pobaltských zemí - Estonska, Lotyšska a Litvy - které mají každá svou vlastní, od sousedů odlišnou kulturní identitu. Věkový průměr hráčů je 27 let, nejmladšímu je dvacet, nejstaršímu třicet sedm.

Soubor má velmi dobrou pověst na mezinárodní hudební scéně - mimo jiné i díky nevšednímu přístupu k repertoáru. Kremerata Baltica zařazuje na programy svých koncertů skladby, které často nemůžete slyšet nikde jinde - například různé transkripce známých děl hrané nekonvenčním způsobem a také od zdánlivě málo kompatibilních skladatelů: na jejich koncertech můžete slyšet vedle sebe třeba hudbu Antonia Vivaldiho a Astora Piazzolly. Soubor má rovněž na svém kontě už poměrně úctyhodné množství světových premiér nových skladeb od skladatelů z východoevropských - zejména pobaltských - zemí.

Souborem moderního typu je Kremerata Baltica i svým modem vivendi. Nemá žádnou svou "základnu", místo, kde by pravidelně zkoušela a měla tam posluchačské zázemí, nýbrž žije takříkajíc "na cestě": pětkrát až šestkrát do roka pořádá koncertní turné a to je stěžejní náplň její činnosti. Každoročně pořádá také vlastní festival - letos se pod názvem "Zůstaňme romantiky" konal již jeho desátý ročník v lotyšském městě Sigulda. Na zahajovacím a závěrečném koncertu byl letos hlavní hvězdou festivalu zakladatel a umělecký vedoucí souboru Gidon Kremer, na bonusovém koncertě - který se jako jediný konal v Rize - Misha Maisky.

Na stanici Vltava nabízíme záznam ze závěrečného koncertu festivalu s pestrým programem sestaveným ze skladeb Vytautase Barkauskase, Antonia Vivaldiho, Richarda Wagnera, Ference Liszta, Johannesa Brahmse a speciálního pásma s letní tématikou.

Sólisty jsou Gidon Kremer (housle), Reinis Zarinš (klavír), Andrej Puškarev (vibrafon) a Giedré Dirvanauskaité (violoncello), v čele souboru Kremerata Baltica stojí dirigentka Joanna Malvica.