Sledujte seriál o stavu českých kulturních periodik. Dnes o výtvarném umění

03476062.jpeg

Jak se daří českým kulturním periodikům, kam směřují, odkud čerpají peníze na provoz a jak o nich přemýšlejí jejich šéfredaktoři? Odpovědi na tyto otázky budeme v příštích dnech hledat v cyklu o kulturních časopisech.

Jaké dotace dostala česká divadla a kolika penězi ministerstvo podpořilo které festivaly? Tyto otázky v českém kulturním prostředí zaznívají pravidelně. S bedlivě sledovanými výsledky grantových řízení obvykle přichází série spokojených i nespokojených reakcí. Jak se v Česku daří těm, kteří o umění přemýšlejí a píší, se ale probírá méně. Debaty o zdejších uměleckých periodikách se rozvíří jen čas od času.

Právě z oblasti periodik zabývajících se výtvarným uměním před nedávnem zazněla zpráva, která přerušila delší mlčení o stavu kulturních časopisů. Jedno z nejstarších výtvarných periodik, čtrnáctideník Ateliér, ohlásil možný zánik z důvodu finanční krize. Protože se tento stav opakuje, rozhodla se dlouholetá šéfredaktorka časopisu, Blanka Jiráčková, dát své místo k dispozici někomu, kdo by byl ochoten pokusit se časopis zachránit.

03476061.jpeg

Především z prodeje inzerce je financován Art+Antiques, exkluzivní měsíčník (vychází desetkrát do roka) pro výtvarné umění, architekturu, design a starožitnosti, jediné české periodikum, které se systematicky věnuje problematice trhu s uměním. Jeho šéfredaktorem je Jan Skřivánek: „Původně byl Art+Antiques koncipován víc lifestylově, na jeho stránkách se objevovali herci i politici.“ Dnešní ambice jsou zaměřené na širokou veřejnost se základním zájmem o umění.

Silvie Šeborová šéfredaktorka internetového periodika Artalk.cz je absolventkou dějin umění v Brně a webovou stránku zaměřenou na umění se rozhodla založit v roce 2008, aby vyplnila mezeru, kterou v tomto směru pociťovala. Deset let už také funguje internetová platforma Artyčok.tv, na které pravidelně přibývají videa z uměleckého prostředí v Česku i v zahraničí. Projekt vznikl na Akademii výtvarných umění v Praze a jeho dnešní šéfredaktorkou je Viera Borozan.