Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho

r_2100x1400_vltava.png

Komponovaný dialog písní a básní filosofa Německý filozof Friedrich Nietzsche nalezl pro své umělecké nadání nejrůznější vyjadřovací prostředky. Jeho hudebnost ho přivedla až k vlastnímu komponování. Podobně přiměl Nietzscheho intenzivní cit pro jazyk k básnění. Přirozeně se jeho talent nejplněji rozvinul ve filosofii, v umění jasného a současně dramatického myšlení. Ale i tady se Nietzsche prosadil jako suverenní jazykový tvůrce, jeho význam pro literaturu německého jazyka bývá srovnáván s významem Lutherovým a Goethovým.

V Souzvuku uslyšíme vzorek Nietzschových uměleckých talentů: jeho písňové skladby, většinou na německé texty jiných básníků, také skladby klavírní a dále překlady jeho básní do češtiny z knihy Dionýské dithyramby a jiné básně, které roku 1998 dvojjazyčně vydalo nakladatelství Aurora. Písňové skladby Friedricha Nietzscheho, komponované většinou na německé texty jiných básníků, uslyšíte v podání mezzosopranistky Olgy Černé a taktéž skladby klavírní, jež zahraje klavíristka Marie Vigilante. Z vlastních překladů připravila Věra Koubová. Režie Hana Kofránková.