Skladby inspirované Shakespearem a Homérem zakončily Hudební fórum Hradec Králové

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Závěrečný koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Titul možná ne úplně uhlazený, ale právě pod tímto názvem proběhl závěrečný koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové 24. října 2019. Na jeho programu byly dvě rozměrné skladby, obě s vokální složkou na texty inspirované klasickými literárně-dramatickými předlohami: Shakespearovým Hamletem a Homérovým eposem Odyssea.

Na Shakespeara a Homéra
Záznam závěrečného koncertu festivalu ze Sálu Filharmonie Hradec Králové 24. 10. 2019.
Sólistky: Marta Reichelová, Martina Masaryková, Linda Ballová (soprán)
Spoluúčinkuje Kühnův smíšený sbor, sbormistr Jaroslav Brych, Filharmonii Hradec Králové řídí Marián Lejava.

Hans Abrahamsen: Let Me Tell You .Povím vám. pro soprán a orchestr. 
Anders Hillborg: Sirény pro dva soprány, smíšený sbor a orchestr.
Pořad připravila a s Mariánem Lejavou hovoří Wanda Dobrovská.

Paul Griffiths v textu, který dánský skladatel Hans Abrahamsen použil jako libreto ke své skladbě Let Me Tell You (Povím vám), nechává podle vzoru oulipovských hrátek Ofélii vyprávět její příběh s využitím 481 slov, jíž jí Shakespeare v Hamletovi vložil do úst. Vychází z toho monolog poetický, místy mnohavýznamový, místy abstraktní až k nesmyslnosti. Pro přemýšlivého skladatele Abrahamsenova typu výzva jako ulitá. A protože Hans Abrahamsen je ve svých tvůrčích ambicích maximalista, věděl, komu sólový part svěří – fenomenální Barbaře Hannigan, která měla výhradní právo na uvádění skladby až do loňského podzimu a sklízela s ní úspěchy, kdekoliv s ní vystoupila (britský deník The Guardian Abrahamsenovu skladbu Let Me Tell You řadí mezi 25 nejlepších soudobohudebních děl po roce 2000).

Závěrečný koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové

Důležitou součástí mise Hudebního fóra Hradec Králové jako festivalu světové soudobé orchestrální hudby je uvádění nových děl, prověřených v mezinárodním koncertním provozu, tuzemskými interprety a v tomto směru má festival nikoliv nevýznamné prvenství: Abrahamsenovu skladbu Let Me Tell You jsme na něm slyšeli se sólistkou Martou Reichelovou jako první po vypršení exkluzivních práv Barbary Hannigan. S Filharmonií Hradec Králové dílo k české premiéře nastudoval Marián Lejava stejně jako Sirény Anderse Hillborga.

Závěrečný koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové

„Pluj k nám, Odyssee, zveme tě k průrvě mezi světy,“ lákají Homérova mořeplavce Sirény v Hillborgově skladbě, jíž sbor dodává nejen zpěvem, ale také šepotem či hvízdáním ne nepodobným elektronicky generovaným zvukům podmanivé, evokativní atmosféry. „Abrahamsenova skladba je prožívaným snem, Hillborgova je snem samotným,“ komentuje Marián Lejava. Anders Hillborg je navíc jedním z nemnoha moderních vážnohudebních autorů, kteří našli a nacházejí způsob, jak zacházet ve velkých hudebních formách s lidským hlasem tak, aby hudba mohla komunikovat v globálním měřítku, bez ohledu na jazykové bariéry. Sirénami v Hradci byly sopranistky Martina Masaryková a Linda Ballová, sborový part s Kühnovým smíšeným sborem nastudoval Jaroslav Brych.

Koncert byl nejen důstojným zakončením festivalu, ale také silným posluchačským zážitkem. Můžeme si ho zopakovat – a ti, kdo neměli možnost do Sálu hradecké filharmonie 24. října 2019 zavítat, si ho mohou zprostředkovat – ze záznamu koncertu v rámci pořadu Futurissimo 5. ledna 2019.