Skandalismus (Jitka Škápíková a Tomáš Gsöllhofer)

5. leden 2005

Listina základních lidských práv a svobod, hlava pátá, článek čtyřicet aneb Bambini di Média.

Úvodní pořad celého cyklu Skandalismus vyvolal vskutku mimořádný posluchačský zájem. Citujeme některé ohlasy a kritiky:

PORNOGRAFICKÝ OBRAZ A JEHO FUNKCIONÁŘI To, co se stalo v případě Kulínský, představuje pro mne další sesun naší mediální sféry do řídkého bahna bulvárnosti. Mediální obraz jemného, kultivovaného, leč lehce deviantního sbormistra, který pod rouškou rajské hudby, vyluzované za aplauzu mezinárodního publika z desítek nevinných dětských hrdélek, pornograficky zneužívá malé lolitky, tento mediální obraz je natolik emocionálně silný, sugestivní, vzrušující a sama sebe ospravedlňující (rozuměj: skvěle se prodává, jde na dračku, vyprodává náklad a zvyšuje sledovanost), že vše ostatní jde stranou. V prvé řadě morální zábrany a zbytky ponětí o zákonem zaručené presumpci neviny. To, co není orgány činnými v trestním řízení ani soudem pravomocně rozhodnuto, co je teprve ve stádiu šetření - ne-li ve fázi, kdy se věrohodnost všech obvinění seriózně zkoumat vůbec ještě nezačala - to vše je mediálním hyenám už dopředu jasné. A po všechny časy: Bambini z Prahy? - Jo, to byl ten zájezdový hambinec v čele s tím prasákem - pěkný bambini! Mediální obraz se ujal, kvete, bobtná a vítězí nad realitou, nad nudným a zdlouhavým prověřováním faktů. A hlavní česká média se tak prakticky přes noc stala v tomto případě funkcionářem tohoto virtuálního, umělého, dosud nepotvrzeného obrazu. Pornografický obraz si své funkcionáře vytvaroval k "obrazu svému". Prvním poučením z krizového vývoje téhle kauzy je pro mne znepokojivý pád jakékoli hranice mezi tzv. seriozní a tzv. bulvární žurnalistikou. Nejen Nova a Blesk, ale i MfD, LN a ČT 1! V tomto smyslu dokonce absolutního vrcholu, přesněji: dna celé té stoky dosáhla MfD, když zveřejnila výzvu zhruba v tomto znění: protože víme, že řada členek sboru se dosud bojí a stydí říct pravdu, vyzýváme všechny, které Bohumil Kulínský ošahával, ať se přihlásí na tu a tu adresu. Kolik závistivců, zhrzenců a zhrzenek ucítí tímto šanci! Každý člověk, umělec pak zvlášť, má spoustu příznivců i nepřátel. Představuju si, kolik lidí by pocítilo radost a ucítilo šanci k bonzování, k odplatě, k plivanci, jehož bych se nezbavil do konce života, kdyby podobnou výzvu uveřejnily naše nejčtenější noviny třeba o mně. Nebo o komkoli jiném. Slušní lidé nic nenapíší - a když, tak jejich odpovědi budou "mediálně neprodejné" - ti druzí zato ano. Tato věta, tato nepokrytá výzva k bonzování je nedobrou etickou vizitkou našich médií. Nevím - a nemůžu vědět - co se odehrálo mezi sbormistrem Kulínským a jeho souborem. Zato vím jedno. Že v rukou těch, kterým je to už dopředu jasné, ať už pracují u policie nebo u novin, bych se nikdy ocitnout nechtěl.

Doc. PhDr. Vladimír Just

Pořad, který se zabýval mediální kauzou vyvolanou kolem sbormistra Bohumila Kulínského, se od vás dočkal opravdu nebývale širokého zájmu a také mimořádně příznivého hodnocení. Poslali jste nám přes osmdesát ohlasů, z nichž 64 bylo platných - to znamená obsahovaly výslovně stanovenou známku. Průměrné hodnocení bylo 1,33846.

Knihu z nakladatelství Mladá fronta obdrží:

Ing. Karel Pokorný, Včelná

Marcela Huleová, Třeboň

Olga Šťastná, Brandýs nad Labem

Hana Vláčilová, Praha

Vojtěch Martínek, Karlovy Vary

Dana Klátilová, Pardubice

Marta Nováková Praha

Spustit audio