Šimon Voseček, skladatel. Moderuje Eva Hazdrová-Kopecká

Šimon Voseček
Šimon Voseček

Jedním ze tří současných skladatelů, u nichž si pro letošní ročník objednal kompozici festival Pražské jaro, je Šimon Voseček. Jedenačtyřicetiletý skladatel žije od roku 2002 trvale ve Vídni a spíš než jako Čech se cítí být „Rakušanem českého původu.“

Jeho komorní operu Biedermann a žháři po světové premiéře ve Vídni (2013) uvedli v Bolzanu, Londýně nebo v Bremerhavenu. Stále více se mu daří pronikat do povědomí českého i zahraničního publika se zájmem o současnou tvorbu, ostatně objednávka Pražského jara je toho dokladem. Nebudeme hovořit jen o pro festival psané skladbě Hypnos a dalších kompozicích Šimonova Vosečka. Ohlédneme se za studii na Pražské konzervatoři, za studiem ve Vídni, dotkneme i jeho současného performerského působení v divadelním spolku, jeho šansoniérství či jeho původních baletních a tanečních zkušeností. A dozvíme se, jak se skladateli žije ve Vídni 21. století. Moderuje Eva Hazdrová Kopecká.