Sentimentální cesta Viktora Šklovského (Zápisky revolučního komisaře)

21. leden 2013
02812115.jpeg

Četbu na pokračování ze vzpomínek ruského literárního teoretika z let 1917–1922 poslouchejte na stanici Český rozhlas 3 - Vltava vždy v 18:30.

Spisovatel a literární vědec Viktor Šklovskij, jeden z čelných představitelů ruského avantgardního hnutí, v roce 1914 dobrovolně vstoupil do armády a jako komisař prošel východní frontou, Persií, účastnil se občanské války i revolučních událostí.

Ve své vzpomínkové knize píše o době, kdy, podle jeho slov, starý řád, už hodně ztrouchnivělý, byl zničen a místo něj nenastalo nic. Viktor Šklovskij jede po únorové revoluci na frontu. Do Petrohradu se vrací v lednu 1918, bolševickou revoluci tady nezastihne. Zanedlouho je opět nucen odjet z města, bolševici po něm vyhlásí pátrání. Počátkem roku 1919 odjíždí na Ukrajinu, kde hledá svou ženu. Na Ukrajině se stává svědkem definitivní porážky bílé armády.

Roku 1920 je jmenován profesorem Ústavu dějin umění. V roce 1922 znovu utíká před bolševiky přes zamrzlý Finský záliv do Finska a odtud do Berlína. Do Ruska se vrátil v září roku 1923 a usadil se v Moskvě, kde žil až do své smrti roku 1984.

Českému prostředí je Viktor Šklovskij znám už od 30. let 20. století, kdy jeho formalistické studie měly zásadní vliv na rozvoj pražského strukturalismu. Známá kniha Teorie prózy vyšla v Praze v českém překladu již roku 1933. Návštěva profesora Šklovského v Praze v 50. letech 20. století silně ovlivnila generaci mladých československých intelektuálů, Šklovskij symbolizoval definitivní odvržení socialistického realismu.

Dvanáctidílnou četbu na pokračování z překladu Petra Šimáka připravila Eva Willigová. Účinkuje Ivan Řezáč. Režie Ivan Chrz. Po odvysílání najdete jednotlivé díly četby k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.

Autor:ČRo Vltava