Sentence. Z pozůstalosti básníka a prozaika Ladislava Dvořáka

29. květen 2021

Vybíráme z knihy Sentence Ladislava Dvořáka, kterou loni vydalo nakladatelství Triáda ke stému výročí narození tohoto spisovatele, „tvářisty“ a signatáře Charty 77, jednoho z typických představitelů „rozptýlené generace“ české poválečné literatury. Edici z autorovy pozůstalosti připravil Robert Krumphanzl a obsahuje záznamy, které Dvořák pořádal od sedmdesátých let. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Zdeněk Hruška
Připravil: Vratislav Färber
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 29. 5. 2021

Když na počátku 50. let označil marxistický literární kritik Ladislav Štoll básnickou tvorbu Ladislava Dvořáka cejchem příslušnosti ke „shnilé větvi české poezie“, bylo o životě tohoto autora v ohradě komunistického režimu prakticky rozhodnuto. S výjimkou krátkého období v liberálnějších 60. letech nemohl Ladislav Dvořák, absolvent filozofie a bohemistiky na Filozofické fakultě UK, pracovat ve svém oboru ani publikovat svou literární tvorbu. Pádu režimu se bohužel nedožil. Zemřel předčasně v roce 1983.

Přestože dílo Ladislava Dvořáka není dnes mezi veřejností známo tak, jak by si zasloužilo, není pochyb, že patří k tomu podstatnému, co v druhé polovině 20. století v české literatuře vzniklo.

autoři: Vratislav Färber , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio