Sejdeme se na (Malostranském) hřbitově aneb Po stopách slavných Pražanů

Malostranský hřbitov – po stopách stavitelů Prahy

Malostranský hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice je dnes klidným ostrůvkem na rozhraní Smíchova a Košíř. Vznik tohoto hřbitova za městskými hradbami si po josefinském zákazu pohřbívání uvnitř města vynutily na konci 18. století morové epidemie. Nejvíce pohřbů zde bylo z Malé Strany a tak vzniklo i jeho pojmenování. 

Pohřbívalo se tu do roku 1884 a poslední místo odpočinku zde našlo mnoho významných osobností 18. a 19. století. Druhotně zde na neznámém místě odpočívají otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofferové, významní barokní architekti, jejichž rukopis nese například kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Na Malostranském hřbitově najdeme i hrobku rodiny Palliardi, italských barokních architektů a sochařů, kteří působili v 18. století v českých zemích a zejména v Praze. Svůj náhrobek zde má ale také Václav Michal Pešina, rytíř z Čechorodu, český římskokatolický kněz, spisovatel a nakladatel, který se zasloužil o dostavění Svatovítské katedrály.

autor: Daniel Jäger
Spustit audio

Související