Schůzky s literaturou – Ludvík Václavek osmdesátiletý

Nestor české germanistiky, prof. Ludvík E. Václavek, oslaví v 28. dubna 2011 osmdesát roků. U příležitosti těchto narozenin připravili Český rozhlas Olomouc a Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozhlasové ohlédnutí za klikatým životem a kariérou osobnosti české vědy, jež byla oceněna roku 2003 Herderovou cenou.

Ludvík Václavek se narodil v Olomouci a strávil v tomto městě, jehož kultura byla do konce 2. světové války tvořena složkou českou, německou a židovskou, nejen dětství a mládí, ale s malými pauzami celý svůj inspirativní život. V 50. letech studoval na obnovené Filozofické fakultě olomoucké univerzity. Záhy se etabloval jako germanista a historik.

Neúspěch obrodných tendencí na konci 60. let a následující normalizace znamenaly pro svobodomyslného Václavka, který ke konci 60. let zastával funkci vedoucího katedry germanistiky a anglistiky, perzekuci. V 70. a 80. letech byl zbaven možnosti vědecky a pedagogicky působit, své vědecké práce vydával pod jmény svých kolegů. V univerzitní knihovně, kam za ním ovšem přicházeli odvážní kolegové a studenti na konzultace, nezahálel. Studoval a překládal. Mnohé ze svých prací z těchto let vydal prof. Václavek až po roce 1989.

Sametová revoluce umožnila Václavkův návrat na Katedru germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V prvních porevolučních letech zastával Václavek post děkana Filozofické fakulty a zasloužil se o založení vědeckého Centra pro výzkum německé moravské literatury.

Portrét jedné z nejvýraznějších osobností současné germanistiky připravili do vltavských Schůzek s literaturou Lukáš Motyčka a Jan Sulovský. Účinkují Josef Bartoň, Petr Kubes a Tereza Richtrová. Režii má Michal Bureš.