Scénická evokace osamělosti, úzkosti a sebezáhuby

23. duben 2003

Poslední z pěti her Angličanky Sarah Kane (1971-1999) Psychóza ve 4:48, která je uváděna v překladu Jitky Sloupové na scéně Divadla Kolowrat, tematizuje autorčinu prohlubující se depresi a směřování k sebevraždě. Drama, často srovnávané s texty Samuela Becketta, se podobá svou intenzitou a mnohoznačností básnické skladbě. Není strukturováno do promluv postav a jen díky tomu, že některé výpovědi vytvářejí mezi sebou dialogický vztah, je možno rozčlenit tento litanický proud obrazů a reflexí do hlasů.

Umělecký šéf činohry ND Michal Dočekal, který hru režíruje, se ve shodě s její první scénickou konkretizací rozhodl pro hlasy tři. Po první fázi dramatu, kdy Jana Janěková ml., Taťjana Medvecká a Jan Novotný nepohnutě sedí a promlouvají tváří v tvář divákům, se z "hlasů" stávají "postavy". Střídání do deprese se nořící introspekce s jasnozřivým, ba dokonce ironickým nadhledem nad psychickou nemocí a jí deformovanými vztahy je na scéně realizováno jako střídání dialogu dvou žen s dialogem mezi pacientkou a lékařem.

Jana Janěková ml. a Jan Novotný

Některé kritiky vyčítají Janě Janěkové ml., že onu postavu "pacientky" vytváří jako příliš silnou osobnost a že postihuje pouze vnější afekt její deprese - hněv, nikoli však hloubku zoufalství. Podle mého názoru však herečka právě svou uměřeností - ostatně korespondující s autorčinou schopností nadhledu - odkazuje k oné hloubce přesvědčivěji, než by dokázala silnější expresivitou, a tak lépe odkrývá i kořeny evokované deprese - nenaplněnou touhu po lásce.

Nejsilněji uplatňuje objektivizující odstup Taťjana Medvecká při charakterizaci jakéhosi "druhého pólu" hrdinčiny osobnosti, kdežto nervní psychologizující herectví Jana Novotného črtá velmi konkrétně postavu lékaře, o jehož lidskou a nikoli jen profesní účast hrdinka usiluje. Zda k působivosti introvertního dramatu přispívá i scéna Alexandra Puškina, na niž polovina diváků špatně vidí a která využívá tak přímočaře "hovořící" objeky, jako jsou světelné hodiny, nápis exit či mrazicí box z nemocniční márnice, toť ovšem otázka.

Hlavní hrdinka s Taťjanou Medveckou
autor: Bronislav Pražan
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...