Šárka Gmiterková

Mgr. Šárka Gmiterková, Ph. D. je odbornou asistentkou na Ústavu filmu aaudiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Obhájila disertační práci věnovanou hvězdné osobnosti Oldřicha Nového v období 1936–1969. Dlouhodobě se zabývá výzkumem současných i historických forem hvězdné slávy, věnuje se také problematice filmového herectví a filmového kostýmu. V roce 2012 editovala tematické číslo Iluminace zaměřené na české filmové hvězdy, v roce 2018 pak číslo zkoumající herectví mezi filmem, divadlem a televizí; v Iluminaci publikovala také studii zaměřenou na vyhledávání hereckých talentů v období první republiky. 

Podílí se na přípravě a moderování pořadu Reflexe: Film!, vysílaného na ČRo Vltava; spolupracuje s Českou televizí, časopisem Cinepur, kulturním čtrníctideníkem A2 a MFF Karlovy Vary. Pravidelně publikuje v zahraničí – například v časopisech NECSUS nebo Journal of Celebrity Studies. Do sborníků věnovaných transmedialitě či populární kultuře střední a východní Evropy přispěla kapitolami o pořadu KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS nebo o poválečné transformaci hvězdné osobnosti Oldřicha Nového.

Sledujte nás