Šárka Belšíková: Středoevropské fórum přispívá k budování nadnárodní kulturní identity

30. listopad 2018

Je kurátorkou Středoevropského fóra Olomouc a Central European Art Database Muzea umění v Olomouci. Podílela se na přípravě výstavy Rozlomená doba 1908-1928 – Avantgardy ve střední Evropě, která prezentuje čtyři sta obrazů, soch, časopisů a dalších exponátů z šedesáti institucí deseti evropských zemí.

Výstava ukazuje tendence vedoucí ke vzniku moderního umění v nástupnických zemích Rakouska-Uherska.

K vidění je přes 400 obrazů, soch, časopisů, knih, plakátů zapůjčených ze šesti desítek institucí z deseti evropských zemí. Zastoupena jsou tu díla Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Emila Filly, Františka Kupky, Maex Oppenheimera, Marianne (My) Ullmann, László Moholy-Nagye, Bély Uitze, Lájose Kassáka, Sándora Bortnyika, Stanisława Ignacy Witkiewicze (Witkacy), Władysława Strzemińského, Wacława Szpakowského, Eugena Króna, Antona Jaszusche, Marcela Janca, Vytautase Kairiūkštise a dalších. Hlavním pořadetelem je Muzeum umění Olomouc, spolupořadateli Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum Pécs.

Výstava je výjimečná svým zaměřením na celý středoevropský region a vzájemnou konfrontací avantgardních děl z tohoto území. Návštěvníkům tak nejen představuje vývoj avantgardního umění dané doby, ale především sděluje, že střední Evropa je region, v němž sice existují různé národy, kulturně však měl a stále má společné kořeny.

„Bylo velkým potěšením sledovat zájem zahraničních zapůjčitelů o tento projekt. Výstava přinesla muzeu nové kontakty se zahraničními galeriemi a sběrateli. Nutno podotknout, že paralelně s přípravou výstavy probíhala a stále probíhá rovněž práce na rozsáhlé odborné publikaci – katalogu, který vyjde v české a anglické mutaci,“ dodává k dvouleté přípravě a realizaci výstavy její koordinátorka.

Výstava Rozlomená doba s řadou doprovodných akcí souvisí s dlouhodobým směřováním Muzea umění Olomouc, budováním sbírek a zkoumáním poválečné výtvarné kultury v prostoru střední Evropy. V roce 2008 bylo ministry kultury zemí V4 založeno Středoevropské fórum Olomouc. Za deset let došlo k akvizicím asi šesti set sbírkových předmětů od sedmi desítek autorů.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio