Sándor Márai: Odkaz Ester

r_2100x1400_vltava.png
16. květen 2004

Novelu maďarského exilového spisovatele přeložila Anna Valentová. Osmidílnou četbu na pokračování připravila Jana Soprová. V režii Ivan Chrze účinkuje Jaroslava Adamová.

Spisovatel Sándor Márai (vlastním jménem Alexander Grosschmidt) se narodil 11. 4. 1900 v Košicích v maďarské, původně německé (saské) rodině. Základní a středoškolské vzdělání získal v Košicích a v Budapešti. Maturoval v Prešově. V roce 1919 odjel ze země - jeho otec, advokát, se obával, že syn by mohl být pronásledován kvůli sympatiím k Maďarské republice. Studoval na universitách v Budapešti, Lipsku, Frankfurtu a v Berlíně. V roce 1923 za ním přijela z Košic o rok starší Ilona (Lola) Matzner i nabídla mu manželství. Přestože její otec, maďarský Žid (za války zavražděný v Osvětimi) jejich vztahu nebyl nakloněn, prožili společně šedesát tři let.

Márai žil od roku 1923 ve Francii a v Německu a jako dopisovatel maďarských novin a pražského Prager Tagblatu procestoval téměř celou Evropu. Do Maďarska se vrátil v roce 1928. Za Horthyovského režimu si jako přesvědčený demokrat získal postavení nezávislého spisovatele. V roce 1948 emigroval se ženou a adoptivním synem před komunistickým režimem do Švýcarska. První roky po odchodu z vlasti prožili v Itálii, v roce 1952 se přestěhovali do New Yorku, kde Sándor Márai pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Po porážce maďarského povstání požádal o americké občanství. V roce 1968 odešel do důchodu; usadil se opět v Itálii, po jedenácti letech se vrátil do USA. Márai se velice těžce vyrovnával se smrtí své ženy, po níž zanedlouho následovalo náhlé úmrtí adoptivního syna Jánose, který žil se svou americkou manželkou Harriet i třemi dcerami nedaleko San Diega, poslední zastávky na spisovatelově životní pouti.

Silně věřící katolík, autor pozoruhodného románu o Kristovi a zároveň stoik, věrný čtenář Marka Aurelia i Seneky, pronásledován depresemi, začal v závěrečných letech svého života uvažovat o sebevraždě. Nebál se však smrti, nýbrž ubíjejícího průběhu stáří. Dobrovolně odešel ze života výstřelem z revolveru dne 21. 2. 1989 v San Diegu v Kalifornii.

Vydávání svých knih v Maďarsku se Márai už nedožil - po celou dobu je podmiňoval odchodem sovětských vojsk a zavedením svobodných demokratických voleb. Teprve v roce 1990 začala dvě přední maďarská nakladatelství vydávat jeho sebrané spisy. Márai je autorem 46 knih, součástí jeho tvorby jsou převážně romány, ale psal též divadelní hry, básnické sbírky, eseje, fejetony, cestopisy, studie a vzpomínky. Jeho díla vyšla v překladech a v mnoha zemích Evropy a v USA.

Odkaz Ester (1939) je jako většina jeho próz založena na principu vzpomínání, návratu do minulosti, více i méně vzdálené, kdy stárnoucí hrdinka vypráví o svém osudu. Tím jako by pořizovala záznam událostí svého života, podávala zprávu, činila "závěť". Ester je ztělesněním dobra, mírnosti a vřelosti, ale také pasivity, neodporování zlu, jež ji v podobě jejího bývalého snoubence, a později manžela její sestry, s ďábelskou promyšleností a vytrvalostí ponižuje, okrádá a ničí.