S ředitelkou obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemikum Blankou Mouralovou a koordinátorem tvorby sbírek Muzea dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí Janem Šíchou hovoří Pavel Ryjáček