S holokaustem za zády. O své knize, která je nominována na Výroční cenu IBBY Zlatá stuha 2019, hovoří literární historička Svatava Urbanová

2. květen 2019

Zabývat se knihami pro děti a mládež s tematikou holokaustu jsem začala, protože jich bylo prostě moc. Potřebovala jsem se v nich vyznat, najít nějaký klíč, podle kterého by se daly popsat literárněvědným slovníkem, říká profesorka Svatava Urbanová.

A tak zatím poslední knížka literární teoretičky Svatavy Urbanové dostala název S holokaustem za zády. Svatava Urbanová se v ní zabývá literárněvědnou interpretací problematiky holokaustu, stejně jako širokou sociokulturní analýzou tohoto historického fenoménu. Sjednocujícím prvkem knihy je deník židovské dívky Anne Frankové, k němuž autorka vztahuje deníky českých židovských dětí. Zabývá se ale také fiktivními příběhy, které se na knihkupeckých pultech začaly objevovat po odeznění vlny deníkové literatury, a v neposlední řadě věnuje pozornost fiktivním příběhům, jejichž autoři znají holokaust už jen ze sekundárních literárních zdrojů.

Svatava Urbanová: S holokaustem za zády

Kniha Svatavy Urbanové S holokaustem za zády upozorňuje na stálou společenskou naléhavost tématu, na neonacismus, ale také na válečná traumata, kterých se oběti a svědci holokaustu nikdy nezbavili. Je určena všem, komu není lhostejná minulost, ale především je to velmi užitečná publikace pro studenty a učitele literatury. Svatava Urbanová pracuje s více než padesáti tituly, které zařazuje do společenského i literárního kontextu. Zároveň však některá vybraná díla podrobně interpretuje a analyzuje. Pozornost věnuje navíc obrazovým a obrazově - textovým vyprávěním, tedy formě, která prorazila až v posledních letech.

Největším nebezpečím pro literaturu o holokaustu je masová kultura, říká v závěru Reflexí Svatava Urbanová, autorka knihy, která byla nominována na letošní prestižní cenu Zlatá stuha.

 

autor: ele
Spustit audio