Ruská přítomnost na Blízkém východě, Stalinův žid a historické stereotypy

5. březen 2022

O mocenském působení Ruska na Blízkém východě jsme každodenně informováni v politickém zpravodajství. O tom, jak je v „kolébce civilizace“ pevně zapsán i ruský vliv kulturní, vypráví Tomáš Glanc. 

Mluvíme-li o ruské přítomnosti v Izraeli, nelze si nevzpomenout na literárně zachycené příběhy židovských pogromů, na obrovskou vlnu vystěhovalectví, na antisemitismus jako jeden z fenoménů politických procesů, na „židobolševismus“, který ve slovníku fašizující i otevřeně fašistické evropské pravice byl viníkem sociálních revolucí, ale také na mohutnou kulturní stopu, kterou židovská emigrace z Ruska zanechala ve světě. Je ovšem třeba zkrotit běh asociací a soustředit se na to, že nás zajímá území Svaté země, kam patří dnešní Stát Izrael, ale i část Libanonu a Sýrie.

Čtěte také

Tomáš Glanc, znalec ruské kultury, profesor slavistiky univerzity v Curychu a autor seriálu Globální ruské příběhy, rozhodně nekriticky nepotvrzuje stereotypy. Pořad o Rusech v Izraeli proto zahajuje připomenutím, že ve Svaté zemi se odehrávají nejen důležité děje křesťanského a judaistického náboženství, ale také děje důležité pro islám. A že v Izraeli žijí i ruskojazyční muslimové.

Těžiště vyprávění o ruské přítomnosti na Blízkém východě však spočívá na židovských přistěhovalcích. Dějiny antisemitismu v Rusku mají peripetie, o kterých nevíme. Například silné vzplanutí antisemitismu související s Gorbačovovou glasností a posléze s rozpadem Sovětského svazu bylo u nás mediálně překryto domácí politickou realitou a obratem k Západu. Důležitá je ale i ruská pravoslavná Palestina, upevňující ruský vliv v Izraeli na křesťanském základě a podporovaná oficiálními složkami Ruské federace.

Čtěte také

V pořadu zazní i krátké ukázky z děl moderních spisovatelů žijících dnes v Izraeli. U litevského Grigorije Kanoviče nacházíme podobné inspirace a motivy jako ve výtvarném umění u zmíněného Marca Chagalla. Dina Rubinová, spisovatelka sarkastické dikce, narozená v Uzbekistánu, patří dnes v Izraeli k nejprodávanějším mainstreamovým autorům. A není možné obejít komplikovanou osobnost Ilji Erenburga, nenáviděného Hitlerem až k smrti, označovaného nacistickou propagandou jako „Stalinův domácí žid“.

Pořad Ruská přítomnost na Blízkém východě je pátým pokračováním seriálu Globální ruské příběhy. Vyprávějí o přítomnosti ruského kulturního vlivu ve středověké Francii, v meziválečné Paříži, v exkluzivním letovisku Nice v druhé polovině 19. století a v Persii v období rusko-perských válek v první polovině 19. století. Aktuální pokračování nezačíná se vznikem Státu Izrael v roce 1948, ale mnohem dříve.

autoři: Tomáš Glanc , Alena Zemančíková
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.