Rozhovor s Danielou Hodrovou, nositelkou Státní ceny za literaturu

02381727.jpeg
02381727.jpeg
Ačkoliv je Daniela Hodrová hlavní autorkou kolektivního díla shrnujícího poetiku literatury 20. století, nazvaného Na okraji chaosu, její vlastní texty podléhají jen vlastním, osobitým zákonitostem.

Tok vyprávění u ní nezávisí na znalosti románového žánru, neplyne směrem čtenářského očekávání, ale meandruje v rytmu tepu autorčina srdce. Jeden motiv evokuje další, postavy, živé i mrtvé, se přirozeně procházejí z románu do románu většinou po okolí Olšanských hřbitovů a náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam se také za Danielou Hodrovou několik dní po udělení Státní ceny za literaturu, zejména za poslední román Vyvolávání, odebrala Ivana Myšková.