Robinson Jeffers – básník z Jestřábí věže

Pětidílný cyklus věnovaný kalifornskému básníkovi a dramatikovi, jehož u nás proslavily překlady Kamila Bednáře.