Robert B. Pynsent: Britské kočky a jejich barbarští imperialističtí páni

27. září 2010
02172646.jpeg

Anglický bohemista Robert Pynsent vychází ve svém esejistickém uvažování o české literatuře a obrazu Britských ostrovů v ní – cituji – z „prastaré zásady“, že „ jedním z předních úkolů literárního kritika je bavit čtenáře“.

V Pynsentově přístupu k literatuře a psaní o literatuře se spojuje anglosaská tradice „close reading“ (pečlivého čtení) s analytičností, představivostí a vzdělaností autora. Jeho úvahy nezatěžují čtenáře žádnou literárněvědnou hantýrkou a metodologií. Autor rozpoznává a kriticky analyzuje ideová pozadí a tradice v literárních textech, analyzuje uchovávání, rozmnožování nebo naopak podvracení různých stereotypů v literatuře a v jejím vztahu k dobové politické situaci.

Robert B. Pynsent vyučuje českou a slovenskou literaturu na Škole slovanských a evropských studií v Londýně, v roce 1991 se tam stal profesorem. Eseje o obrazu Britů v české literatuře přednesl v Praze v říjnu 1996 na konferenci o britských studiích.