Richlerův Duddy Krawitz - postava k přemítání

12. červenec 2004

Dosud novým jménem v bohatém seznamu česky vydaných autorů židovského původu a židovských témat je Kanaďan Mordecai Richler (1931-2001). Jeho prozaické dílo se setkávalo a stále setkává s nejednoznačným, spíš odmítavým ohlasem, zejména v komunitě, z níž sám pocházel. Na rozdíl od mnoha, snad většiny, židovských prozaiků jsou totiž jeho příběhy zalidněny "nehrdinskými" hrdiny - lidmi s často pochybnými vlastnostmi i konáním.

Ani hlavní postavu románu Učňovská léta Duddyho Krawitze (nakladatelství Argo) by si nikdo "za rámeček" nedal. Zato je možno v charakteristice tohoto mladého šíbra s pochybnou morálkou, od dětství oscilujícího mezi velkými plány a drobnými podvůdky, identifikovat nejeden nelichotivý, prý typicky židovský povahový rys. Ačkoliv - jedinců s obdobnými vlastnostmi i jednáním se najde jistě dost v každém národě či společenství. Proč by to židovské mělo být výjimkou?

Mordecai Richler

Richler nicméně obdařuje svého Duddyho Krawitze právě těmi vlastnostmi, pro něž jsou Židé napadáni: jako enormně chtivého majetku a peněz, k jejichž získání neváhá použít pochybných prostředků, neprůhledných machinací, často složitých a bezohledných postupů, na jejichž konci je cíl: mít, vlastnit, získat peníze a odpovídající společenské postavení.

Poutavě napsaný příběh líčí cestu Duddyho, příslušníka chudé montrealské židovské rodiny, z nuzného domova přes Fletcherovu střední školu a řádku různých zaměstnání až k pokusům o vlastní podnikání. Tu naráží, tam vyhrává, občas spadne na všechny čtyři, vždy se však dokáže zvednout a cíleně a bez skrupulí jít dál. Jeho dědeček, stařešina rodu Simcha, mu přece kdysi řekl, že kdo nemá půdu, je nula. Duddy se tedy snaží tento slogan naplnit a půdu získat. Nikoli však ve stopách poctivosti a úctyhodné bezúhonnosti svého předka, ale po svém. Osnuje plány a intriky, hledá přátele, kteří mu mohou být užiteční, shromažďuje - často pochybnými metodami - kapitál. Neváhá ani šidit, ba okrádat. Že nezná výčitky svědomí, to je možná důsledek dětství prožitého v citově chudém prostředí, možná i panické obavy, že zůstane bez majetku stejně jako otec a celá rodina. Ostatně - rodina je to jediné, k čemu má jakýsi osobní vztah projevovaný s věcnou praktičností, pouze pro ni dokáže leccos vykonat.

Duddy přitom velmi spěchá, trpí utkvělou představou, že má málo času - nejen proto, že k cíli, o který usiluje, míří i jiní, ale i v důsledku své vrozené dynamické dravosti. Hrdinův krkolomný spěch udává tempo celému románu - poznamenává jeho dynamiku a spád. Zároveň se završením Duddyho napínavého příběhu se naplňuje i jeho nezanedbatelná etická dimenze: autor tu předkládá k zamyšlení leccos důležitého o kvalitě mravních hodnot i "hodnot", na nichž lze postavit lidské konání. A spolu s tím i o možnostech volby, které se otvírají před každým životním startem.

autor: Agáta Pilátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.