Richard Erdoes: Iktome, Iktome, Iktome

Několik indiánských vyprávění o prohnaném pavoučím muži a jeho kouscích. On-line k poslechu do neděle 4. prosince 2016.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Původní obyvatelé Ameriky, Indiáni, měli z překotného civilizačního vývoje ve Spojených státech jen malý užitek. Právo na zemi jim bílí osadníci upírali, jejich kulturu neuznávali, za sobě rovné je nepovažovali a mnozí je za sobě rovné nepovažují dodnes - mezi nimi i zástupci těžařských společností. Podobně jako v minulých stoletích při stavbě železnice a těžbě surovin, i dnes bojují indiánské kmeny proti stavbám na svém území - dnes už ovšem jinými prostředky než luky a šípy.

Aktuálně se dakotští Siouxové z rezervace Standing Rock brání proti tomu, aby přes ni vedl ropovod. Není proto od věci připomenout na závěr Amerického roku na Vltavě, že k Americe patří a stále je živá i indiánská kultura.

Richard Erdoes byl americký novinář. Jako žid utekl před nacisty do Ameriky, aby tam našel svou životní polohu jako spisovatel a publicista a nakonec i aktivista, zabývající se dějinami severoamerických indiánů. Jako spolupracovník redakce časopisu Life dostal do indiánské rezervace Pine Ridge a zůstal až do smrti uhranut indiánskou kulturou i myšlenkovým světem. Jeho byt v New Yorku se stal centrem amerického indiánského hnutí. Jeho dokumenty a rozhovory s indiánskými muži a ženami jsou uloženy v knihovně rukopisů na Yaleově univerzitě. Richard Erdoes zemřel roku 2008. Z jím sebraných indiánských vyprávění jsme vybrali tři příběhy. Zbývá ještě připomenout, že Indiáni pěstují dodnes storytelling jako soutěžní disciplínu.

V příbězích o šejdíři Iktomem mluví a jednají stromy i zvířata, hrdina jiného příběhu je chlapec z kamene, který se ničeho nebojí, a ve třetím nahlédneme do tajemství různých válečných taktik indiánských kmenů.


Čte: Eduard Jenický

Autor: Richard Erdoes Překlad: Eva Bulgakovová Připravila: Jiřina TejkalováRežie: Apolena Novotná

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura