Retrospektiva Karla Malicha na Pražském hradě

1. únor 2013
02819212.jpeg

Osmaosmdesátiletý sochař a malíř Karel Malich je v českém umění novátorem, jehož význam je srovnatelný snad jen s přínosem Františka Kupky, světově uznávaného zakladatele abstrakce.

Také Malichovo objevné vizionářské dílo proniklo do světa. Už v roce 1967 byl pozván do Guggenheimova muzea v New Yorku a v roce 1989 vystavoval v pařížském Centre Georges Pompidou.

S rozsáhlou přehlídkou Malichova díla, zahrnující umělcovy plastiky, ve světovém umění zcela ojedinělé zavěšené drátěné objekty, v nichž dochází k propojení s přírodou a vesmírem, ale také vnitřní energií nabité pastely a kresby, se můžeme až do 8. května setkat na výstavě v Jízdárně Pražského hradu.

Ve zdařilé instalaci, jejíž originální architektonické řešení v podobě cesty z temnoty ke světlu navrhl Malichův žák Federici Díaz, pořadatelé soustředili na tři stovky umělcových děl z období od roku 1962 až po současnost.

02241945.jpeg

Retrospektivu nazvanou stručně „Malich“ připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář, která výstavu doprovází desítkou publikací. Na to, v čem tkví myšlenková podstata a také přitažlivost Malichových prací se v Jízdárně Pražského hradu zeptal Karel Oujezdský kurátora a znalce Malichova díla profesora Tomáše Vlčka.