Resslovka aneb Češi se nevzdávají. O bitvě sedmi statečných parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze

Hasiči u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, ve kterém výsadkáři několik hodin vzdorovali přesile německých jednotek

Píše se 16. června 1942 a od útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynuly dva týdny. Po parašutistech jako by se slehla zem. Gestapo je stále bez podstatné stopy a nacistická zvrhlost nezná mezí - v Praze, v Brně, Pardubicích i Klatovech jsou popravovány desítky českých vlastenců.

V této atmosféře všeobecné tísně, neustálých kontrol a razií nalezlo sedm československých parašutistů úkryt v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

V atmosféře úzkosti a děsu selhává parašutista Karel Čurda a zrazuje své druhy. Den trvají výslechy zatčených odbojářů, aby se v brzkých ranních hodinách 18. června 1942 k boji připravilo 800 německých vojáků...

Tak začíná jeden z nejheroičtějších  příběhů novodobých českých dějin. Němci parašutisty rozhodně nepodceňovali. Rovněž je znepokojovalo, že parašutisté jsou ukryti ve staré sakrální stavbě. Obávali se totiž existence podzemních únikových chodeb do kanalizace. Proto byli ještě v noci povoláni znalci staré Prahy, historici umění  a gestapo se jich na tyto věci vyptávalo. Přizvaní němečtí odborníci ovšem nedokázali gestapu poskytnou detailní informace o interiéru chrámu. Porada v budově pražského gestapa skončila ve tři hodiny v noci a již o osm minut později obdrželo 759 Treunfeldových mužů z jednotek „D“ (Deutschland) a SS-Wachbatalion Prag rozkaz nastoupit v plné zbroji ve 3.45 hodin.

02644863.jpeg

Rozhlasový dokument Miloše Doležala /současně režiséra dokumentu/ a archiváře Vojtěcha Šustka, který  podrobně vypráví o heroickém boji československých parašutistů, konfrontuje nedávno nalezené archivní materiály s výpověďmi dosud žijících pamětníků. Autorům se podařilo vyhledat bezmála dvě desítky svědků a pamětníků, kteří v inkriminované době  bydleli či se pohybovali v blízkosti dobývaného chrámu.

Své svědectví poskytli prof. Radim Palouš, PhDr. Vladimír Justl, prof. Karel Vrána, Miroslav Česák, Věra Vašutová, Miroslava Richterová, hasiči Václav Hladík a František Jůna, typograf Jiří Blažek, Josefína Napravilová, Olga Rožnovská-Čiklová a další.

Účinkuje Miroslav Hanuš, Jiří Hromada a Stanislav Šárský.

Spustit audio
autor: Miloš Doležal