Renata Klusáková

redaktorka kulturní publicistiky

Narodila se a vyrostla ve Varnsdorfu, v nejsevernějším výběžku Čech, kde duší zůstala, byť už 30 let žije v Praze. V dětství chtěla být operní pěvkyní, což jí přešlo hned poté, co obor vystudovala. Pak chtěla pracovat v rozhlase, což jí nepřešlo dosud. Do Českého rozhlasu nastoupila koncem v minulého století, když ještě ve studiích nebyly počítače.  Má 4 děti, jedno dospělé, tři v různých fázích puberty, což doufá, že přežije.

 Dělá, co je zapotřebí. Často dělá věci, do kterých se prostě pustit musí, i když ví, že jí to značně zkomplikuje život. K občanské obezřetnosti ji přivedla mimojiné četba Snyderovy Tyranie a Kodexu ČRo. Dávat prostor lidem, kteří nemyslí jen na svůj prospěch a dělají nezištně věci potřebné a důležité, považuje za svůj úkol v rozhlase. Cení si svobody, odvahy a lidského soucitu. Tesklivou krásou ji vždy zasáhne Janáčkova Jenůfa a spolehlivě ji rozveselí Hrabalovy povídky. Skoro nazpaměť už umí První knížku Ester Krumbachové. Životní nadhled nachází ve Sněžné, kde je kostel Panny Marie a starý německý hřbitov. Nejhezčí cesta je tam pěšky z Vlčí Hory.

Kromě rozhovorů pro vltavskou Vizitku vytvořila např. Souzvuk z poezie Josefa Kroutvora a pásmo z textů, ve kterých Bohumil Hrabal píše o hudbě. A dále pořady o Jakubu Janu Rybovi a jeho České mši vánoční, o světoznámém cestovateli a botanikovi z Chřibské Tadeáši Haenkem, o slovenském skladateli a výtvarníkovi Milanu Adamčiakovi nebo o Karlu Čapkovi a jeho vztahu k rozhlasu.

Poslouchá stanici Vltava a někdy Plus, jinak je spíše neposlušná.

Všechny články

Stránky